Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Doklady, matrika
Název životní situace Výpis z rejstříku trestů
Základní informace

Ve výpisu z evidence Rejstříku trestů se uvádějí všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Kdo je oprávněn jednat
  • občan, zmocněná osoba
Způsob řešení

Podání písemné žádosti na příslušném pracovišti.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Úřední hodiny

Doklady
  • formulář: „Žádost o vydání výpisu z Rejstříku trestů“ (k dispozici na všech kompetentních úřadech)
  • platný doklad totožnosti 

V případě zastoupení předkládá zmocněná osoba úředně ověřenou plnou moc.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

  • formou kolkové známky v hodnotě 100 Kč

Lhůty:

  • žádosti podané prostřednictvím Czech POINTu na počkání
  • žádosti podané na úřadu MČ – žadatel obdrží výpis do 2 až 3 týdnů od podání žádosti na uvedenou adresu
Nejčastější otázky
  • Mohu požádat o výpis z Rejstříku trestů jiné osoby?
    Pouze v případě, že Vás daná osoba pověřila úředně ověřenou plnou mocí.
Podobné situace - následující
Související situace