Životní situace

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Příspěvek na bydlení
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě 
 • rodičovský příspěvek 
 • příspěvek na bydlení 
 • porodné 
 • pohřebné 

Podrobné informace k jednotlivým typům dávek státní sociální podpory, včetně elektronických formulářů, jsou k dispozici na webu MPSV odkaz zde

 

Kdo je oprávněn jednat
 • vlastník objektu (bytu, rodinného domu)
 • nájemce přihlášený v objektu k trvalému pobytu
Způsob řešení
Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.
 
 
Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 •  řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Doplatek na bydlení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10