Životní situace

Úvod » Žádosti, povolení a stížnosti » Zaměstnání » Detaily Životní situace
  
Okruh Žádosti, povolení a stížnosti
Kategorie Zaměstnání
Název životní situace Jak se stát členem volební okrskové komise
Základní informace
Při sestavování volebních komisí mají ze zákona přednost zástupci navržení kandidujícími stranami, zbytek se doplňuje dobrovolníky z řad občanů, (radnice je vyzve k účasti  v komisi teprve až poté, co zjistí, že politické strany všechna místa nenaplnily).případně úředníky radnice.
 
Člen okrskové komise dohlíží mimo jiné na regulérnost voleb, zajišťuje sčítání hlasů a dohlíží na odeslání výsledků sčítání.
 
Práce člena okrskové komise obnáší:
 • přípravu volební místnosti,
 • zápisy do volebních seznamů a jejich kontrolu,
 • poskytnutí přenosné volební urny pro imobilní občany v bydlišti,
 • sčítání odevzdaných hlasů a ukončovací práce
Kdo je oprávněn jednat
 • občan ČR
 • občan členského státu EU
  • má trvalý pobyt na území ČR
  • není zbaven způsobilosti
  • není kandidát pro dané volby
  • starší 18 let
Způsob řešení

Požadavkem přes sekretariáty politických stran, případně přes příslušný úřad - osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
kancelář starostky, odd. rady a zastupitelstva
 
Vršovická  1429/68, 10138 Praha
 
Pověřená osobaoddělení rady a zastupitelstva, kancelář A408
Tel.: 267 093 568 (- 455, - 462, - 639)
Úřední hodiny:
 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Čt: 8.00 - 12.00
Doklady

Občan ČR, občan členského státu EU:

 • doklady ani formuláře nejsou stanoveny, zájemce nahlásí:
  • jméno, příjmení, titul
  • datum narození
  • kontaktní adresu
  • kontaktní telefon/email
Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • zájemci se hlásí po oficiálním vyhlášení termínu voleb prezidentem republiky
Nejčastější otázky
 • Mám jako člen volební okrskové komise nárok na odměnu?
 • Má člen volební okrskové komise nárok na pracovní volno a náhradu mzdy?
 • Kdy mi bude odměna za funkci člena volební okrskové komise vyplacena?
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10