Potřebuji řešit

Úvod » Podnikání » Reklamace a stížnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Reklamace a stížnosti
Název životní situace Vadí mi hluk z provozovny
Základní informace

Problematika hluku je již svým charakterem problematická, ať se již jedná o hluk z provozovny nebo hluk na ulici (např. po zavírací hodině restauračního zařízení). Obecně se v případě hluku lze obrátit na Městskou policii, která má kompetence situaci vyřešit okamžitě, buď napomenutím nebo uložením blokové pokuty na místě, popř. dalšími opatřeními.

V případě, že se občan cítí být obtěžován nadměrným hlukem, může požádat Hygienickou stanici hl.m. Prahy, která je k tomuto kompetentní dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, o přešetření situace a zjištění, zda hluk nepřekračuje stanovené hygienické limity.

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Obrátit se na příslušný dozorový orgán.

Kde lze řešit

Městská policie, bezplatná telefonní linka 156

Hygienická stanice hl. m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, tel.: 296 336 700, fax: 224 212 335, e-mail: sekretariat@hygpraha.cz, podatelna@hygpraha.cz.

Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
  • Jak má být označena provozovna?
    Provozovna musí být trvale, zvenčí, viditelně označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. U provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
Podobné situace - následující
Související situace