Životní situace

Úvod » Podnikání » Kontrola » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Kontrola
Název životní situace Chci reklamovat zboží/službu
Základní informace

Problematiku reklamací lze rozdělit do dvou oblastí:

  • odmítnutí reklamace prodejcem: dozorovým orgánem je dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce.
  • nesouhlas zákazníka s vyřízením reklamace: jedná o občanskoprávní spor, který je nutné řešit soudní cestou. K posouzení oprávněnosti reklamace je ale nutno pro soudní řízení získat posudek soudního znalce v daném oboru.

Problematiku v oblasti reklamačního řešení je možno řešit také v rámci tzv. “Projektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Realizátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími orgány. Veškeré informace o tomto projektu a seznam tzv. kontaktních míst příslušných k přijetí podnětu nebo žádosti, podání kvalifikovaných informací k dané problematice, návrhu možnosti řešení a dalšího postupu, jsou na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci ochrany spotřebitele www.mpo.cz.

Kdo je oprávněn jednat
Způsob řešení

Obrátit se na příslušný dozorový orgán, soud nebo Sdružení obrany spotřebitelů.

Kde lze řešit

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, telefon: 296 366 360

Sdružení obrany spotřebitelů

Novákových 456/8, 18000 Praha 8, telefon: 224 239 940

Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
  • Jak má být označena provozovna?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10