Potřebuji řešit

Úvod » Životní prostředí » Evidence chovatelů psů a ochrana zvířat » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Evidence chovatelů psů a ochrana zvířat
Název životní situace Ohlášení týrání nebo opuštění zvířete
Základní informace

Zákon na ochranu zvířat definuje utrpení jako stav zvířete, který je způsobený jakýmkoliv podnětem nebo zákrokem, kterého se zvíře nemůže samo zbavit a který u zvířete způsobuje bolest, zranění, zdravotní poruchu anebo smrt. Zvíře také nesmí nikdo bez důvodu usmrtit.

Za týrání zvířete se např. považuje:

 • nucení k fyzických výkonům, které prokazatelně překračují jeho fyzické a biologické možnosti
 • podrobení výcviku nebo veřejnému vystoupení, které je spojeno s bolestí, zraněním nebo utrpením zvířete
 • omezování výživy a napájení
  • vyjma zdravotních důvodů
 • provádění chirurgických zákroků za účelem změny vzhledu zvířete
 • chování zvířete v nevhodných podmínkách
 • přepravování, pohánění a zacházení se zvířetem způsobem, který způsobuje bolest či vede k fyzickému vyčerpání zvířete
 • omezování pohybu za pomoci prostředků, které jsou nepřiměřené a vedou k bolesti, utrpení a případně zdravotnímu poškození zvířete
 • atd.

Podle zákona na ochranu zvířat proti týrání je zakázáno také lovit zvířata pomocí želez, ok, jestřábích košů, vrší na ryby, sítí a dalších pomůcek k odchytu, jedovatých návnad a jedů, pomocí výbušnin, luků a samostřílů.

Občan, který zaznamená ve svém okolí jednání, které je možné kvalifikovat jako týrání zvířete (včetně nálezu zakázaných pomůcek k lovu) se v žádném případě nedoporučuje, aby prováděl jakýkoli zásah sám (zejména odebrání týraného zvířete majiteli apod.), neboť by se tak sám mohl dopustil jednání, které by mohlo být kvalifikováno jako trestný čin krádeže, neoprávněného nakládání s cizí věcí či omezování domovní svobody (v případě zásahu přímo v místě bydliště majitele zvířete). Výjimku tvoří situace, kdy je zvíře objektivně kriticky ohroženo zraněním či přímo zabitím, nicméně i v takových případech je vhodné kontaktovat orgány kompetentní k zásahu (tj. zejména Policii ČR nebo Městskou policii hl. m. Prahy).

Kdo je oprávněn jednat

Jakýkoli občan, který má podezření na páchání trestného činu týrání zvířete.

Způsob řešení

Řeší se neprodleným ohlášením zjištěných skutečností Policii ČR, Městské policii hl. m. Prahy, příslušnému úřadu městské části, na jehož území k týrání nebo k výskytu opuštěného zvířete dochází, případně u organizací zabývajících se ochranou zvířat.

Při ohlášení na úřad městské části (zpravidla řeší odbor životního prostředí) zástupci tohoto odboru provedou ve spolupráci s pracovníky Městské veterinární správy v Praze (www.svscr.cz) kontrolu stavu zvířete. Následně jsou případně stanovena odpovídající opatření od nutnosti provedení ošetření zvířete až po jeho odebrání majiteli.

 

Kde lze řešit

Policie ČR

Tel.: 158

Městská policie hl. m. Prahy

Tel.: okrskáři Praha 10 (www.mppraha.cz)

Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, odd. státní správy - životní prostředí, referát ochrany ovzduší a krajiny

Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

 

Pověřená osoba: 


Úřední hodiny:
Viz kontaktní informace úřadu.

Doklady Při ohlášení je vhodné sdělit nebo předložit:

 • týrání zvířete:
  • adresa místa, kde k týrání zvířete dochází
  • jméno osoby, která se týrání dopouští
   • je-li známo
  • jméno majitele zvířete
   • nejedná-li se o totožnou osobu, která se dopouští týrání a je-li známo
  • fotodokumentaci
   • je-li k dispozici (není povinné)
  • jméno ohlašovatele
 • opuštěné zvíře:
  • adresa nebo lokalita výskytu zvířete
  • základní popis zvířete a jeho chování
   • vhodné zejména při podezření na nemoc zvířete
  • jméno ohlašovatele
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
 • případné náklady za výkon úřední moci, náklady za případné léčení zvířete, jakož i za jeho pobyt v útulku, nese majitel zvířete

Lhůty:

 • ohlášení výskytu týraného nebo opuštěného zvířete - neprodleně po zjištění
 • řešení ohlášení - dle hlášeného případu, zpravidla neprodleně
  • úřad MČ předá ohlášení k řešení příslušné veterinární správě nejpozději do 30 dnů od ohlášení
Nejčastější otázky
 • Z vedlejšího bytu se stále ozývá štěkot psa, může se jednat o týrání?

  Ne vždy je štěkot projevem týrání, zpravidla se jedná o základní projev psa, kterému se např. stýská, pokud je majitel v zaměstnání, nicméně pokud by podezření z týrání vzrostlo či by existovaly přímé důkazy, je vhodné tuto skutečnost ohlásit.

 • Jaká legislativa upravuje postupy proti týrání zvířat?

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Označování psů a evidence chovatelů psů