Potřebuji řešit

Úvod » Životní prostředí » Evidence chovatelů psů a ochrana zvířat » Detaily Životní situace
  
Okruh Životní prostředí
Kategorie Evidence chovatelů psů a ochrana zvířat
Název životní situace Označování psů a evidence chovatelů psů
Základní informace

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů dále mírně upravila. (zejména věk, v němž musí být štěňata označena).

Každý chovatel psa je povinen nechat psa trvale označit mikročipem. Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty. Centrální evidence psů (CEP), která by měla být vedena Komorou veterinárních lékařů, nebyla dosud oficiálně spuštěna.

Chovatelé psů mohou od 1. 1. 2022 vložit dobrovolně prostřednictvím svého veterinárního lékaře číslo čipu svého psa do databáze, kterou vede Komora veterinárních lékařů, případně může chovatel svého psa evidovat v databázích provozovaných soukromými subjekty. To však chovatele nezbaví splnění budoucí povinnosti vložit číslo čipu psů do CEP poté, co bude spuštěna. 

Kdo je oprávněn jednat
 • Chovatel psa
Způsob řešení

Označování psů provádějí veterinární lékaři, příp. odborně způsobilé osoby.

Kde lze řešit
Doklady
Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
 • Je nutné hlásit úmrtí psa, který byl vedený v evidenci chovatelů psů?

  Ano, úhyn, ukončení chovu psa na území hl. m. Prahy, nebo další změny související s evidencí chovatelů psů je nutné nahlásit nejpozději do 30 dnů od doby, kdy k hlášené skutečnosti došlo.

 • Jaké výhody má registrování mikročipu v evidenci chovatelů?

  Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

  • zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.),
  • účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
  • umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
  • bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci apod.),
  • zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější. 
Podobné situace - následující
Související situace