Potřebuji řešit

Úvod » Bydlení » Obecní byty » Detaily Životní situace
  
Okruh Bydlení
Kategorie Obecní byty
Název životní situace Žádost o navrácení finančních prostředků vynaložených na stavební úpravy v bytech svěřených do správy MČ Praha 10
Základní informace
Nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10, jenž provedl v bytě stavební úpravy se souhlasem vlastníka (tj. MČ Praha 10), je oprávněn v případě ukončení nájmu žádat o navrácení finančních prostředků, které na povolené stavební úpravy vynaložil.
 
Základní podmínkou pro nárokování vrácení finančních prostředků je doložitelný souhlas vlastníka (tj. MČ Praha 10) s provedenými stavebními úpravami.
Kdo je oprávněn jednat

 

 • oprávněný nájemce bytu ve vlastnictví MČ Praha 10
 • případně pověřená osoba za žadatele
Způsob řešení

 

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor MČ Praha 10.
 
Žadateli se doporučuje žádost řešit osobní návštěvou příslušného pracoviště, s dostatečným předstihem před plánovaným opuštěním bytu, neboť MČ Praha 10 zasílá do předmětného bytu soudního znalce, jehož šetření je nezbytné pro vyřízení žádosti.

 

Kde lze řešit

 

Úřad městské části Praha 10
odbor majetkoprávní, oddělení přípravy a realizace oprav a investic – referát stavebně-technický
 
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
 
Pověřená osoba: Ing. Zdeněk Pistora, CSc. (vedoucí referátu),
Tel.: 267 093 739
E-mail: zdenek.pistora@praha10.cz
 
Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
 • Čt: 8.00 – 12.00

 

Doklady  

Oprávněný nájemce:
 • žádost psaná volnou formou obsahující základní identifikační údaje žadatele, kontaktní údaje žadatele - telefonní číslo a e-mail, identifikaci předmětného bytu, jasně formulovaný důvod podání žádosti, požadovanou částku, datum a podpis žadatele atd.
  • formulář není stanoven
 • faktury za provedené stavební práce a použitý materiál
  • slouží jako doklad pro oprávněné nárokování uvedené částky
 • souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav

 

Poplatky a lhůty

 

Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • nejsou stanoveny
  • úřad MČ se do 30 dnů od podání žádosti k požadavku vyjádří
 • navrácení finančních prostředků - individuální

 

Nejčastější otázky
 • Jak postupuje nájemce nebytových prostor, pokud chce žádat o navrácení vynaložených finančních prostředků na schválené stavební úpravy při ukončení nájmu?

  Nájemce nebytových prostor (tj. právnická osoba) postupuje a dokládá totožné doklady jako nájemce žádající o navrácení finančních prostředků za schválené stavební úpravy v obecním bytě. Navíc doloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

 • Je nutné žádost opatřit ověřeným podpisem jako je tomu u podání žádosti o souhlas se stavebními úpravami?

  V tomto případě se ověřený podpis na žádosti nevyžaduje.

 • Z jakého důvodu musím do žádosti uvést telefonní kontakt?

  Uvedení kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) velmi zjednodušuje případnou korespondenci MČ Praha 10 s žadatelem.

 • Jak mám postupovat, pokud nemám k dispozici všechny faktury za provedené stavební úpravy?

  Nedoložení veškerých faktur za provedené stavební práce a použitý materiál výrazně ztěžuje kladné vyřízení žádosti o navrácení všech vynaložených finančních prostředků. V takovém případě je vhodné se nejprve obrátit na kompetentní pracovníky referátu stavebních úprav MČ Praha 10 (Ing. František Ptáček (vedoucí referátu), Anna Petríková, 267 093 284, 267 093 237, FrantisekP@praha10.cz, AnnaP@praha10.cz).

 • Je pro podání žádosti o navrácení peněz za stavební úpravy důležitá forma vydání souhlasu se stavebními úpravami?

  Forma vydání souhlasu se stavebními úpravami není podstatná. Úřadu MČ Praha 10 může postačit i odkaz na příslušný souhlas (číslo dokumentu atd.), na jehož základě si předmětný souhlas dohledá.

Podobné situace předchozí -
Související situace

Žádost o souhlas s provedením stavebních úprav v bytech svěřených do správy MČ Praha 10