Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Osobě, která projeví zájem, vydá jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, případně potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis je nebo není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Na základě písemné žádosti na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně nebo v zastoupení,elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datových schránek, po zaplacení správního poplatku, vydá místně příslušný úřad výpis z evidence zemědělského podnikatele .

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • ÚT: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet.

Doklady

Fyzická osoba

 • formuláře nejsou stanoveny
  • pro MČ Praha 10 je možné využít formulář: Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele
 • doklad totožnosti - pro výpis z neveřejné části evidence

Právnická osoba

 • formuláře nejsou stanoveny
  • pro MČ Praha 10 je možné využít formulář:Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele
  • doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti - pro výpis z neveřejné části evidence

Pověřená osoba

 • formuláře nejsou stanoveny
  • pro MČ Praha 10 je možné využít formulář: Žádost o výpis z evidence zemědělského podnikatele
 • doklad totožnosti pověřené osoby- pro výpis z neveřejné části evidence

plná moc k zastupování (vyžaduje se úředně ověřený podpis)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

 • 15,- Kč za každou i započatou stránku výpisu z evidence zemědělského podnikatele

Lhůty:

 • bezodkladně (zpravidla na počkání)
 • do 30 dnů při zaslání poštou po uhrazení poplatku
Nejčastější otázky
 • Chci výpis z evidence zemědělského podnikatele, co mám udělat?
  O výpis musíte požádat místně příslušný úřad s rozšířenou působností, podle trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10