Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Podnikatel může požádat o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo přes  datové schránky. O vyřazení provede obecní úřad zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
  • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností osobně, v zastoupení, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem),  přes datové schránky. Obecní úřad o vyřazení zemědělského podnikatele rozhoduje ve správním řízení.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38  Praha 10

Pověřená osoba: oddělení evidence podnikatelů 

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • ÚT: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet

Doklady

Fyzická osoba:

Právnická osoba:

 • formuláře nejsou stanoveny

 

pro MČ Praha 10 je možné využít formulář: http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/

 • doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti

Pověřená osoba:

plná moc k zastupování (vyžaduje se úředně ověřený podpis)

Poplatky a lhůty

Správní poplatky: nejsou stanoveny

Lhůty: řeší se do 30 dnů od doručení žádosti

Nejčastější otázky
 • Jakým dnem je osvědčení zrušeno?

  Provozování zemědělské výroby se považuje za ukončené dnem doručení oznámení nebo dnem pozdějším uvedeným v oznámení.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10