Úvod » Podnikání » Podnikání v zemědělství » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Podnikání v zemědělství
Název životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
Základní informace

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem.

Žadatel může požádat o zapsání do evidence zemědělského podnikatele na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností osobně, poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) nebo prostřednictvím datových schránek.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
 • právnická osoba
  • případně pověřená osoba
Způsob řešení

Podáním písemné žádosti na jakémkoliv obecní úřadě obce s rozšířenou působností osobněv zastoupení, poštouelektronicky  (se zaručeným elektronickým podpisem), nebo prostřednictvím datových schránek.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. evidence podnikatelů
Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

Pověřená osobaoddělení evidence podnikatelů 

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet.

Doklady

Fyzická osoba:

 • vyplněný a podepsaný formulář http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/
 • doklad totožnosti
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • trvalý pobyt na území České republiky nebo doloží doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana státu Evropské unie
 • správní poplatek

Právnická osoba:

 • vyplněný a podepsaný formulář http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EZP/formulare-k-podani/
 • doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti
 • doklad o existenci právnické osoby
  • notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba)
  • výpis z obchodního rejstříku (již vzniklá právnická osoba)
 • správní poplatek

Pověřená osoba:

Poplatky a lhůty

Správní poplatky:

 • 1000,- Kč žádost o zaevidování do evidence zemědělského podnikatele

Lhůty:

 • splňuje-li žadatel podmínky zapíše úřad žadatele do 30 dnů do evidence zemědělského podnikatele a vydá Osvědčení o zápisu do
Nejčastější otázky
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10