Úvod » Sociální péče » Sociální práce » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Sociální práce
Název životní situace Výměna a vydání parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Základní informace

Parkovací průkaz může být vydán pouze osobě, která je držitelem mimořádných výhod II. a III. stupně (průkaz ZTP a ZTP/P) s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou. U osob s praktickou nebo úplnou hluchotou, které jsou držitelé mimořádných výhod II. stupně bude nadále vydáváno označení O2. 

Kdo je oprávněn jednat

Osoba, která o vydání či výměnu parkovacího průkazu žádá.

Způsob řešení

Sepsáním protokolu na oddělení sociální práce a vydáním nového parkovacího průkazu.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10

Odbor sociální, odd. sociální práce

Vršovická 68

101 38 Praha 10

Tel.: 267 093 226

E-mail: lindaz@praha10.cz

 
Úřední hodiny:

Po a St: 8.00 - 17.30

Doklady
 • občanský průkaz
 • průkaz ZTP či ZTP/P
 • průkazová fotografie
 • původní parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny

Lhůty:

 • řeší se zpravidla na místě
Nejčastější otázky
 • Je možno oprávnění vyplývající z držení průkazu pro osoby s postižením využít v jakémkoli vozidle?
  Ano. Pokud bude v automobile přítomna osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Mohu s vozidlem označeným parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“, „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ apod.?
  Ano. V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde jsou uvedená značení, ale za předpokladu, že vozidlo přepravuje osobu, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
 • Nahrazuje parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením dálniční známku?

  Ano, pokud je ve vozidle osoba, která je držitelem průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Zvláštní užívání komunikace - vyhrazené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10