Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Živnostenské oprávnění - zrušení na vlastní žádost
Základní informace

Živnostenské oprávnění zaniká rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn jednat
 • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

 

Způsob řešení

Podáním žádosti o zrušení živnostenského oprávnění u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
 
Vršovická  1429/68, 10138 Praha
 
Pověřená osobaoddělení registrace podnikatelů

 

Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00
 • Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet.
Doklady

Podnikatel předloží:

 • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

 
Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

Živnostenský úřad vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené správním řádem.

Nejčastější otázky
 • Zrušil jsem živnost, mám nějakou povinnost vůči Živnostenskému úřadu?
  Ano, živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění na žádost podnikatele. Živnost zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění. Byla-li také ukončena činnost v provozovně je podnikatel povinen oznámit na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Podnikatel je povinen ohlásit i každou změnu adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně.
 • Nejsem si jistý, jestli chci úplně zrušit živnost, je možné ji pouze přerušit?
  Ano, živnost je možné pouze přerušit.
 • Musím o zrušení živnosti žádat pouze v místě trvalého bydliště?
  Ne. Požádat o zrušení živnostenského oprávnění lze na kterémkoliv živnostenském úřadě.
 • Je nutné ukončení živnosti nahlásit na finančním úřadě?
  Ano, lze tak učinit současně se žádostí o zrušení živnostenského oprávnění u živnostenského úřadu.
 • Jakým dnem je zrušeno živnostenské oprávnění?
  Živnostenské oprávnění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10