Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Přerušení provozování živnosti/pokračování v provozování živnosti
Základní informace

Provozování živnosti je přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

V provozování lze pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení živnostenskému úřadu.

Délku doby, na kterou má být živnost přerušena, si určí podnikatel a uvede ji ve formátu den, měsíc a rok. 

Kdo je oprávněn jednat
 • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

 

Způsob řešení

Podáním oznámení o přerušení živnostenského oprávnění u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů

 

Vršovická  1429/68, 10138 Praha
 
Pověřená osobaoddělení registrace podnikatelů


Úřední hodiny:

 • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
 • Út: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
 • Čt: 8.00 - 12.00
Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet
Doklady

Podnikatel  předloží:

 • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

 • Živnostenský úřad zapíše tyto skutečnosti do živnostenském rejstříku a písemně o tom vyrozumí podnikatele.
Nejčastější otázky
 • Pokud se rozhodnu přerušit živnost, je nutné to hlásit na úřad?
  Oznámení o přerušení živnosti vůči živnostenskému úřadu není povinné.
 • Je nutné při přerušení živnosti udávat důvod?
  Důvod přerušení provozování živnosti se neuvádí.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10