Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Průkaz osoby se zdravotním postižením » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Průkaz osoby se zdravotním postižením
Název životní situace Ztráta/odcizení/výměna průkazu - mimořádné výhody, OZP
Základní informace

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením má povinnost ohlásit do 8 dnů ztrátu, odcizení či zničení průkazu krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala.

Stejná povinnost platí i v případě změn údajů uvedených na průkazu. Dnem nahlášení těchto skutečností pozbývá stávající průkaz platnosti. Uvedená pobočka Úřadu práce pak vydává průkaz nový se stejnou platností, jako měl průkaz původní.

V případě nalezení již ohlášeného ztraceného průkazu má jeho držitel povinnost tento průkaz rovněž vrátit krajské pobočce Úřadu práce, která průkaz vydala.

Povinnost vrátit stávající průkaz platí i v případě vydání nového průkazu.

 

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan se zdravotním postižením
 • rodič nezaopatřeného dítěte
Způsob řešení

Řeší se na Úřadu práce ČR – kontakty jsou uvedeny dále

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10
Novodvorská 803/82
142 00  Praha 4

Podrobné informace na webu Úřadu práce.

Doklady Elektronická verze formulářů na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Další potřebné doklady a formuláře se liší dle posuzovaného případu, žadateli se doporučuje vše nejprve zkonzultovat s pracovištěm Úřadu práce.

Poplatky a lhůty

 

Nejčastější otázky
 • Kdy se stává průkaz mimořádných výhod neplatným?
  Po skončení doby platnosti, ohlášením ztráty/odcizení, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo rozhodnutím příslušného orgánu (kvůli neoprávněně provedeným změnám, nesprávným údajům atp.)
 • Kdy se musí průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměnit?
  Výměna je nutná při konci platnosti (individuální záležitost), poškození, změně jména nebo příjmení, změně zdravotního stavu nebo po ztrátě/odcizení.
 • Bude mi průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměněn na počkání?
  Ano, pokud ale není nutné přezkoumat zdravotní stav. V tom případě je lhůta pro vydání nového průkazu 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
Podobné situace předchozí -
Související situace

Vydání průkazu – TP, ZTP, ZTP/P