Úvod » Doklady » Průkaz osoby se zdravotním postižením » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady
Kategorie Průkaz osoby se zdravotním postižením
Název životní situace Vydání průkazu OZP
Základní informace

 

S ohledem na řadu změn v oblasti průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP uvádíme na tomto místě informace formou odkazů na informace Úřadu práce ČR a MPSV ČR:

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

 

 

Kdo je oprávněn jednat

S ohledem na řadu změn v oblasti průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP uvádíme na tomto místě informace formou odkazů na informace Úřadu práce ČR a MPSV ČR:

 

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Způsob řešení

Řeší se na Úřadu práce ČR. Kontakty na pobočku pro Prahu 10 jsou uvedeny dále. 

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10
 
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10

odkaz na web pracoviště s kontaktními údaji - zde
 

S ohledem na řadu změn v oblasti průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP uvádíme na tomto místě informace formou odkazů na informace Úřadu práce ČR a MPSV ČR:

 

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Doklady

 

S ohledem na řadu změn v oblasti průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP uvádíme na tomto místě informace formou odkazů na informace Úřadu práce ČR a MPSV ČR:

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Poplatky a lhůty

S ohledem na řadu změn v oblasti průkazů mimořádných výhod a průkazů OZP uvádíme na tomto místě informace formou odkazů na informace Úřadu práce ČR a MPSV ČR:

 

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením z portálu Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Nejčastější otázky
 • Za jak dlouho mi bude průkaz TP, ZTP a ZTP/P vydán?
  Lhůta pro vydání je 30 dnů, ve výjimečných složitějších případech 60 dnů.
 • Na základě čeho se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?
  Průkaz je vydán na základě žádosti občana u odboru sociálních věcí dle místa trvalého pobytu a posouzení zdravotního stavu na žádost úřadu.
 • Mohu k žádosti o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P doložit svůj zdravotní stav zprávou od svého obvodního lékaře?
  Ne, zdravotní stav posuzuje pouze Lékařská posudková služba.
 • Komu se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?
  Průkazy jsou vydávány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost podle druhu a stupně postižení: průkaz TP - osoby těžce postižené, průkaz ZTP - osoby zvlášť těžce postižené, průkaz ZTP/P - osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
Podobné situace - následující
Související situace

Ztráta/odcizení/výměna průkazu

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10