Potřebuji řešit

Úvod » Doklady, matrika » Průkaz osoby se zdravotním postižením » Detaily Životní situace
  
Okruh Doklady, matrika
Kategorie Průkaz osoby se zdravotním postižením
Název životní situace Vydání průkazu OZP
Základní informace

Základní informace k průkazům osob se zdravotním postižením na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdo je oprávněn jednat
 • občan se zdravotním postižením
 • rodič nezaopatřeného dítěte
Způsob řešení

Řeší se na Úřadu práce ČR. Kontakty na pobočku pro Prahu 10 jsou uvedeny dále.

Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10
Novodvorská 803/82
142 00  Praha 4

Podrobné informace na webu Úřadu práce.

Doklady

Žádost o dávku se podává na tiskopise předepsaném MPSV. 

Elektronická verze formulářů na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Další potřebné doklady a formuláře se liší dle posuzovaného případu, žadateli se doporučuje vše nejprve zkonzultovat s pracovištěm Úřadu práce.

Poplatky a lhůty
Nejčastější otázky
 • Za jak dlouho mi bude průkaz TP, ZTP a ZTP/P vydán?
  Lhůta pro vydání je 30 dnů, ve výjimečných složitějších případech 60 dnů.
 • Na základě čeho se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?
  Průkaz je vydán na základě žádosti občana u odboru sociálních věcí dle místa trvalého pobytu a posouzení zdravotního stavu na žádost úřadu.
 • Mohu k žádosti o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P doložit svůj zdravotní stav zprávou od svého obvodního lékaře?
  Ne, zdravotní stav posuzuje pouze Lékařská posudková služba.
 • Komu se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?
  Průkazy jsou vydávány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost podle druhu a stupně postižení: průkaz TP - osoby těžce postižené, průkaz ZTP - osoby zvlášť těžce postižené, průkaz ZTP/P - osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
Podobné situace - následující
Související situace

Ztráta/odcizení/výměna průkazu