Úvod » Doprava » Zvláštní užívání komunikace » Detaily Životní situace
  
Okruh Doprava
Kategorie Zvláštní užívání komunikace
Název životní situace Zvláštní užívání komunikace - reklamní poutače typu "A", lavičky s reklamním oznámením a jiná podobná zařízení
Základní informace

Zvláštním užíváním komunikací je podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, míněno užívání komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny (např. umisťování reklamních poutačů typu „A“, laviček s reklamním oznámením, místa pro nabídku zboží, zřizování a provoz stánků, přenosných prodejních zařízení a jiných podobných zařízení, kulturních a reklamních akcí konaných na území MČ Praha 10). Za tímto účelem je nutné získat souhlas vlastníka dotčených komunikací a podat žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu o povolení k zvláštnímu užívání komunikace.

Kdo je oprávněn jednat
 • fyzická osoba
  • případně zmocněná osoba
 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající
  • případně zmocněná osoba
Způsob řešení

Řeší se podáním písemné žádosti na příslušný odbor úřadu městské části Praha 10.

Kde lze řešit
Úřad městské části Praha 10
odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, odd. státní správy - životní prostředí a dopravy, referát komunikací
 
Vršovická 68
101 38, Praha 10
 
Pověřená osoba: Anna Jordánová, budova A, 5. patro, kancelář A507a
Tel.: 267 093 512

Úřední hodiny:
 • Po, St: 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
Doklady

Fyzická osoba:

 • vyplněná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění: restaurační předzahrádky nebo reklamního poutače typu „A“ nebo reklamní lavičky
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek se zakreslením záboru umístění reklamního poutače typu "A" nebo reklamní lavičky na chodníku
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou

 

Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající:

 • vyplněná Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění: restaurační předzahrádky nebo reklamního poutače typu „A“ nebo reklamní lavičky
 • doklad totožnosti
 • 3x situační plánek se zakreslením záboru umístění reklamního poutače typu "A" nebo reklamní lavičky na chodníku
 • souhlasné stanovisko vlastníka dotčené komunikace
 • výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu
 • plná moc
  • v případě zastoupení žadatele zmocněnou osobou
Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní poplatky za povolení zvláštního užívání komunikace:
  • na dobu 10 dnů a dobu kratší než 10 dnů – 100 Kč
  • na dobu 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců – 500 Kč
  • na dobu delší než 6 měsíců – 1 000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství (ohlášení je součástí žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace), na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Lhůty:

 • řeší se do 30 dnů
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • K žádosti (o zvláštní užívání komunikace) musím doložit vyjádření od Technické správy komunikací (TSK). Na jaké oddělení, či pracoviště se mám obrátit?

  U TSK je nutné projednání na odd. koordinace, zda v požadovaném místě není plánována jiná akce, dále pak na odd. obchodním, kde žadatel obdrží Nájemní smlouvu s vyznačením záboru.

 • Je nutné k žádosti o zvláštní užívání komunikace dokládat plánek se zakreslením?
  Ano, situační plánek slouží k upřesnění umístění povoleného záboru na místní komunikaci.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10