Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Rodičovský příspěvek
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek 
 • příspěvek na bydlení 
 • porodné 
 • pohřebné 

Podrobné informace k jednotlivým typům dávek státní sociální podpory, včetně elektronických formulářů, jsou k dispozici na webu MPSV - odkaz zde

 

Kdo je oprávněn jednat
 • matka dítěte
 • otec dítěte
 • pověřená osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů
Způsob řešení

Řeší se podáním žádosti na příslušném pracovišti státní sociální podpory Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

 

 

 
Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na webu MPSV - odkaz zde.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty

Poplatky:

 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny 

Lhůty:

 • řeší se neprodleně, ve složitějších případech do 30 dnů
  • doporučujeme informovat se na příslušném pracovišti státní sociální podpory - viz výše uvedené kontakty
Nejčastější otázky
 • Mohu o příspěvek (např. rodičovský, na bydlení) zažádat zpětně?
  Ano, nárok na dávku může být uplatněn 3 měsíce zpětně od podání žádosti.
 • Nepřijdeme o rodičovský příspěvek, když máme zdravotně postižené dítě, které navštěvuje rehabilitační zařízení/školku?
  Ne, je ale nutné aby:doba, kterou dítě tráví v léčebně, rehabilitačním zařízení nebo mateřské škole, případně ve třídě zřízené pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované, nepřekročí 4 hodiny denně pravidelně navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím šest hodin denně a dítě školního věku navštěvovalo přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělánídítě navštěvovalo předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič, jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III. a IV.
 • Může si rodič na rodičovské dovolené přivydělat?
  Ano, příjem rodiče není sledován. Po dobu výdělečné činnosti musí rodič na rodičovské dovolené zajistit dítěti péči jinou zletilou osobou.
 • Máme roční dítě a manželka/přítelkyně je těhotná, bude pobírat 2 mateřské současně?
  Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náleží doposud na starší dítě. Změnu je nezbytné ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.
 • Je možné, aby dítě „chodilo“ do jeslí/školky a rodič při tom nepřišel o rodičovský příspěvek?
  Ano, je ale nutné aby:dítě mladší 2 let navštěvovalo jesle v rozsahu nepřevyšující 46 hodin v kalendářním měsíci
 • Jakým způsobem mám čerpat rodičovský příspěvek, pokud mi nárok na něj vznikl ještě v roce 2011?
  Rodiče, kterému vznikl nárok na rodičovský příspěvek dle právní úpravy platné k 31.12.2011, mohou buď čerpat rodičovský příspěvek dle původní právní úpravy, nebo kdykoli po 1.1.2012 písemně požádat o změnu rodičovského příspěvku dle nové právní úpravy, přičemž částky rodičovského příspěvku vyplacené před 1.1.2012 se započítávají do celkové částky 220 000 Kč. Toto se ovšem netýká rodičů, pečujících o dítě dlouhodobě zdravotně nebo zdravotně těžce postižené.
 • Jak je to s rodičovským příspěvkem v roce 2012 při péči o zdravotně postižené dítě?
  Nárok na rodičovský příspěvek, který se poskytoval podle dosavadních předpisů při péči o zdravotně postižené dítě, které bylo k 1.1.2012 mladší 3 let, se nadále poskytuje ve výši 7 600 Kč měsíčně do 3 let věku dítěte, pokud toto dítě nemá nárokna příspěvek na péči. Má-li nárok na příspěvek na péči, musí rodič do 31.12.2012 zvolit jednu z těchto dávek a druhá se odejme.
  Zároveň se stanoví, že všechny děti starší 1 roku, které zakládají nárok na rodičovský příspěvek z titulu svého zdravotního postižení, se nejdéle do 31.12.2012 považují za osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni I nebo II a mají nárok na příspěvek na péči.
Podobné situace - následující
Související situace