Potřebuji řešit

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Přídavek na dítě
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě 
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení 
 • porodné 
 • pohřebné 

Další informace k dávkám státní sociální podpory najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat
 • zákonný zástupce za dítě mladší 18 let
  • případně zmocněná osoba (např. pěstoun, poručník)
 • nezaopatřené dítě starší 18 let
Způsob řešení
Řeší se podáním žádosti příslušnému Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele. 
 
 

 

 
 
Kde lze řešit

Úřad práce - kontaktní pracoviště pro Prahu 10

Novodvorská 803/82

142 00  Praha 4

 podrobné informace - web Úřadu práce - odkaz zde

Doklady Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na webu MPSV - odkaz zde.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Lze žádost o přídavek na dítě podat elektronicky?
  Ano prostřednictvímportálu MPSV ČR, pokud podání opatříte zaručeným elektronickým podpisem.
 • Lze o dávku - přídavek na dítě - žádat zpětně?
  Ano, nárok na dávku může být uplatněn až 3 měsíce zpětně od měsíce, za který dávka náleží.
 • Jsem zletilé dítě, studuji vysokou školu. Mohu být v žádosti o přídavek na dítě posuzován sám bez rodičů?
  Pokud rodiče nejsou rozvedeni, je nutno doložit jejich trvalé pobyty. Jestliže jsou rodiče hlášeni k trvalému pobytu ve stejném bytě jako Vy, musíte se posuzovat společně. Pokud jsou rodiče rozvedeni, je nutno doložit, s kým žijete ve společné domácnosti.
 • Jsem svobodná matka s nezletilým dítětem. Za jakých podmínek se budu posuzovat pouze já a mé dítě, když bych chtěla žádat o přídavek na dítě?
  Pokud je v rodném listu dítěte uveden otec, je zákonná povinnost doložit tuto osobu a její rozhodný příjem (rozumí se čistý příjem za rozhodné období). Pokud s otcem dítěte nežijete, je možno doložit prokazatelný doklad, ze kterého by vyplývalo, kdy bylo ukončeno vedení společné domácnosti. Příslušný úřad pak může rozhodnout o tom, že se k otci dítěte nebude přihlížet.
Podobné situace předchozí - následující
Související situace