Životní situace

Úvod » Sociální péče » Státní sociální podpora » Detaily Životní situace
  
Okruh Sociální péče
Kategorie Státní sociální podpora
Název životní situace Přídavek na dítě
Základní informace

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

 • přídavek na dítě - bližší informace zde
 • rodičovský příspěvek - bližší informace zde
 • příspěvek na bydlení - bližší informace zde
 • porodné - bližší informace zde
 • pohřebné - bližší informace zde

Další informace k dávkám státní sociální podpory najdete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) - odkaz zde

Kdo je oprávněn jednat
 • zákonný zástupce za dítě mladší 18 let
  • případně zmocněná osoba (např. pěstoun, poručník)
 • nezaopatřené dítě starší 18 let
Způsob řešení
Řeší se podáním žádosti příslušnému Úřadu práce - pracoviště dávek státní sociální podpory - dle místa trvalého bydliště žadatele. 
 
 
Úřad práce - kontaktní pracoviště SSP pro Prahu 10
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10
 
Tel.: 950 178 706 - 708
E-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
odkaz na web zde
 
 
 
Kde lze řešit
Úřad práce - kontaktní pracoviště SSP pro Prahu 10
 
Vršovická  1429/68
101 38 Praha 10
 
Tel.: 950 178 706 - 708
E-mail: posta.abj@aa.mpsv.cz
odkaz na web zde
 
 
Úřední hodiny:
 • Pondělí:

   

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  Úterý:

   

   

  Středa:

   

  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

  Čtvrtek:

   

   

  Pátek:

   

   

Doklady

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných MPSV.

Formuláře žádostí naleznete na integrovaném portálu MPSV.

Formuláře v tištěné podobě jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce. 

Poplatky a lhůty
Poplatky:
 • správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny
Lhůty:
 • řeší se do 30 dnů od podání žádosti
  • ve složitějších případech do 60 dnů
Nejčastější otázky
 • Lze žádost o přídavek na dítě podat elektronicky?
 • Lze o dávku - přídavek na dítě - žádat zpětně?
 • Jsem zletilé dítě, studuji vysokou školu. Mohu být v žádosti o přídavek na dítě posuzován sám bez rodičů?
 • Jsem svobodná matka s nezletilým dítětem. Za jakých podmínek se budu posuzovat pouze já a mé dítě, když bych chtěla žádat o přídavek na dítě?
Podobné situace předchozí - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10