Úvod » Podnikání » Živnosti » Detaily Životní situace
  
Okruh Podnikání
Kategorie Živnosti
Název životní situace Provozovna podnikatele - oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně
Základní informace

Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se pro účely tohoto zákona považuje i stánek, pojízdná prodejna a obdobné zařízení, sloužící k prodeji zboží nebo k poskytování služeb, např. prodejna, kancelář, dílna, sklad, stánek, pojízdná prodejna.

Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních předpisů, byla řádně označena a aby pro každou provozovnu byla ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Podnikatel může provozovat živnost ve více provozovnách, pokud má právní důvod pro jejich užívání.

Nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese, kde lze vypořádat jeho případné závazky.

Kdo je oprávněn jednat
  • Podnikatel (fyzická, právnická osoba)

V případě zastoupení je třeba předložit plnou moc. Podpis zmocnitele nemusí být ověřen.

Způsob řešení

Podáním oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně u jakéhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM). Podání lze učinit osobně, písemně poštou, elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem), podat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) nebo přes datovou schránku.

Kde lze řešit

Úřad městské části Praha 10
odbor živnostenský, odd. registrace podnikatelů
 
Vršovická  1429/68, 10138 Praha
 
Pověřená osoba:  oddělení registrace podnikatelů

Úřední hodiny:

  • Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.30
  • Út: 8.00 - 12.00 (pouze klienti objednaní přes internet)
  • Čt: 8.00 - 12.00

Online rezervace návštěv na pracoviště přes internet.

Doklady

Podnikatel předloží:

  • vyplněný a podepsaný tiskopis

Při osobní návštěvě vyplní tiskopis referent elektronicky.

Poplatky a lhůty

Poplatky:

Nejsou stanoveny.

Lhůty:

  • Podnikatel je povinen zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem

Živnostenský úřad zapíše provozovnu do živnostenského rejstříku a o zápisu písemně vyrozumí podnikatele.

Nejčastější otázky
  • Jak má být označena provozovna?
    Provozovna musí být trvale, zvenčí, viditelně označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. U provozoven určených pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být dále označena jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.
Podobné situace - následující
Související situace

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10