Otázky a odpovědi


Dotace a granty

 

  • Granty

    Městská část Praha 10 každoročně vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů z oblastí kultury, umění, volného času, sportu, vzdělávání a sociální, zdravotně sociální a protidrogové prevence. Grantového řízení je vyhlašováno vždy v posledním čtvrtletí kalendářního roku s platností pro rok následující a zveřejňováno je vždy spolu s podmínkami na webových stránkách a v novinách PRAHA 10.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10