Otázky a odpovědi


Pohledávky, exekuce

 

 • Exekuce

  Odbor majetkoprávní (OMP),

  JUDr. Jitka Dědičová tel. 267093668, jitkad@praha10.cz

  JUDr. Eva Belšánová tel.267093642, evabe@praha10.cz

  Oddělení správy pohledávek

  Dotazy týkající se exekucí směrovat na JUDr. Dědičovou, event. JUDr. Belšánovou, která zastupuje JUDr. Dědičovou v době její nepřítomnosti.

 • Exekuce soudní

  Státní sociální péče (SSP),

  Jana Svozílková – linka 590

  Hana Holadová – linka 301

  Z důvodu vzniklého dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu lze ustanovit zvláštního příjemce pro dávku státní sociální podpory na základě žádosti vlastníka nemovitosti (obec, soukromá osoba, družstvo) nebo správní firmy. Žádost není MPSV předepsána, v příloze nutno doložit přehled dluhu na nájmu a službách.

 • Kde lze vyřídit stanovení splátkového kalendáře za uložené sankční platby?

 • Platí se za povolení splátkového kalendáře nějaký poplatek?

 • Vymáhání a upomínání pokut, exekuční řízení o pokutách uložených městskou částí