Otázky a odpovědi


Výpis z rejstříků

 • Mohu požádat o výpis z Rejstříku trestů jiné osoby?

  Pouze v případě, že Vás daná osoba pověřila úředně ověřenou plnou mocí.
 • Kde mohu požádat o výpis z Obchodního rejstříku?

  Obchodní rejstřík je veden rejstříkovým soudem, takže u Městského soudu v Praze (Slezská 9, Praha 2) nebo na kontaktním místě Czech POINT.
 • Kde všude mohu podat žádost o výpis z Rejstříku trestů?

  Na Rejstříku trestů, na matrice úřadu městské části Prahy 1 – 22, na kontaktním místě Czech POINT, na zastupitelském úřadě ČR nebo přes elektronickou podatelnu.
 • Chci si nechat zjistit dostupné údaje o jedné firmě. Stačí mi k tomu její název?

  Ne, musíte znát i její identifikační číslo (IČO).
 • Bude mi výpis z Rejstříku trestů vydán ihned?

  V případě, že žádáte přesCzech POINT nebo Rejstřík trestů, tak ano, v ostatních případech obdržíte výpis poštou až po určité době.
 • Chci nahlédnout do neveřejné části Živnostenského rejstříku. Co k tomu potřebuji a co z ní mohu zjistit?

  Do neveřejné části můžete nahlédnout jen na základě soudního rozhodnutí nebo po prokázání ztráty Vaší osobě způsobenou daným subjektem (např. nezaplacená faktura). Nad rámec údajů z veřejné části rejstříku můžete zjistit rodné číslo, trvalé bydliště, odpovědného vedoucí nebo datum zahájení provozu.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10