Otázky a odpovědi


Průkazy mimořádných výhod

 • Komu se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkazy jsou vydávány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost podle druhu a stupně postižení: průkaz TP - osoby těžce postižené, průkaz ZTP - osoby zvlášť těžce postižené, průkaz ZTP/P - osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
 • Kdy se musí průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměnit?

  Výměna je nutná při konci platnosti (individuální záležitost), poškození, změně jména nebo příjmení, změně zdravotního stavu nebo po ztrátě/odcizení.
 • Bude mi průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměněn na počkání?

  Ano, pokud ale není nutné přezkoumat zdravotní stav. V tom případě je lhůta pro vydání nového průkazu 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
 • Na základě čeho se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkaz je vydán na základě žádosti občana u odboru sociálních věcí dle místa trvalého pobytu a posouzení zdravotního stavu na žádost úřadu.
 • Za jak dlouho mi bude průkaz TP, ZTP a ZTP/P vydán?

  Lhůta pro vydání je 30 dnů, ve výjimečných složitějších případech 60 dnů.
 • Mohu k žádosti o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P doložit svůj zdravotní stav zprávou od svého obvodního lékaře?

  Ne, zdravotní stav posuzuje pouze Lékařská posudková služba.
 • Kdy se stává průkaz mimořádných výhod neplatným?

  Po skončení doby platnosti, ohlášením ztráty/odcizení, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo rozhodnutím příslušného orgánu (kvůli neoprávněně provedeným změnám, nesprávným údajům atp.)

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10