Otázky a odpovědi


Průkazy mimořádných výhod

 • Komu se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkazy jsou vydávány občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost podle druhu a stupně postižení: průkaz TP - osoby těžce postižené, průkaz ZTP - osoby zvlášť těžce postižené, průkaz ZTP/P - osoby zvlášť těžce postižené s průvodcem.
 • Kdy se musí průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměnit?

  Výměna je nutná při konci platnosti (individuální záležitost), poškození, změně jména nebo příjmení, změně zdravotního stavu nebo po ztrátě/odcizení.
 • Bude mi průkaz TP, ZTP, ZTP/P vyměněn na počkání?

  Ano, pokud ale není nutné přezkoumat zdravotní stav. V tom případě je lhůta pro vydání nového průkazu 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů.
 • Za jak dlouho mi bude průkaz TP, ZTP a ZTP/P vydán?

  Lhůta pro vydání je 30 dnů, ve výjimečných složitějších případech 60 dnů.
 • Na základě čeho se průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydávají?

  Průkaz je vydán na základě žádosti občana u odboru sociálních věcí dle místa trvalého pobytu a posouzení zdravotního stavu na žádost úřadu.
 • Mohu k žádosti o vydání průkazu TP, ZTP, ZTP/P doložit svůj zdravotní stav zprávou od svého obvodního lékaře?

  Ne, zdravotní stav posuzuje pouze Lékařská posudková služba.
 • Kdy se stává průkaz mimořádných výhod neplatným?

  Po skončení doby platnosti, ohlášením ztráty/odcizení, odnětím mimořádných výhod, smrtí občana nebo rozhodnutím příslušného orgánu (kvůli neoprávněně provedeným změnám, nesprávným údajům atp.)