Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 16 lis 2016 04:03 odp. od  jitkako
Konvalinková 1393/4 - přestavba rodinného domu na BYTOVÝ ČTYŘPATROVÝ DŮM
 3 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Autor Zprávy

Zdenka LampováNew Member


Posts:1
New Member


--
06 lis 2016 07:46 odp.
  Vážení,
  jsem se svou rodinou obyvatelkou v Záběhlicích již přes 22 let. Přestěhovali jsme se sem do nového rodinného domu, který jsme si svépomocí tehdy postavili. Při stavbě jsme samozřejmě respektovali okolní zástavbu a charakter životního prostředí, jenž nás v roce 89, kdy jsme pozemek koupili, oslovilo. Od té doby se zde mnohé změnilo, bohužel ne vždy k lepšímu, ale o tom třeba někdy jindy. Nedávno jsem se s hrůzou zcela náhodou dozvěděla, jako přímý soused rodinného domu v Konvalinkové ulici č. 1393/4, který je několik let od posledního prodeje prázdný o jeho přestavbě. Získala jsem informace o plánované přestavbě tohoto klasického jednopatrového domu se sedlovou střechou na čtyřpatrový bytový dům pro několik samostatných bytových jednotek. Samotný dům v současné podobě již zastiňuje a znehodnocuje parcely sousedících rodinných domů z Jabloňové ulice (5 řadových domů) a to z důvodu, že sám byl postaven na místě kde stavební parcela již nebyla a původní stavitel získal stavební povolení koncem 80-tých let za podmínek jako je třeba věcné břemeno přístupu na pozemky ostatních parcel. Věcné břemeno při posledních převodech domu ze zápisu v katastru vymizelo a tři z parcel tak zcela nemají přístup na svůj pozemek z ulice. Představa, že povolení od OÚ Prahy 10 bude pouze jen odškrtnutím provedeného úkolu, mě děsí, protože dojde ke znehodnocení majetku několika rodin (případná neprodejnost nemovitosti) a to hlavně ke znehodnocení životního prostředí tím, že nový plánovaný objekt zastíní na celý den zahrady, které nejsou velké. Tento postup je zcela protichůdný se současnými trendy ve zlepšování bydlení a životních požadavcích občanů na prostředí v němž žijí.
  Proto doufám, že tento neobvyklý postup s takto citlivým problémem přestavby rodinného domu na bytový dům bude projednán s majiteli okolních pozemků (parcel) v souladu s dopisy zaslanými na stavební odbor ÚMČ Prahy 10 budu já a všichni zúčastnění součástí řízení o stavebním povolení výše citovaného objektu. Pro upřesnění jedná se o pozemky parc. č. 1947/1 a parc. č. 1947/4 v k.ú. Záběhlice, vše zapsáno na LV č, 535 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. To, že nový majitel čekal na změnu, v jeho případě ulehčující, možnosti stavebního řízení dle nových Pražských stavebních předpisech 2016. Ty bohužel umožňují kromě ulehčení administrativě stavění a rekonstrukcím drobným stavebníků, naproti tomu také zjednodušení spekulací a bezohledných zásahů do již stávajících celků různými "podnikateli". Doufám, že náš případ se nepřiřadí k dalším obdobným a proto připravuji další kroky proti plánované výstavbě.
  Děkuji Zdeňka Lampová

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  08 lis 2016 11:17 dop.
  Vážená paní Lampová,

  k vašemu vyjádření za odbor stavební uvádím následující:
  K Vámi popisovanému znemožnění přístupu na pozemky rodinných domů je třeba uvést, že parcelace pro rodinné domy dnes s č.p. 1238, 1391, 3194, 3195 a 1390 v k.ú. Záběhlice, v ulici Jabloňová 84, 86, 88, 90 a 92 v Praze 10 byla provedena již před rokem 1949. Tyto stavby byly povoleny mezi roky 1949 až 1998. Sousední pozemky s č. parc. 1947/1,2 a 4 v k.ú. Záběhlice, na kterých stojí stavba rodinné domu č.p. 1393, v ulici Konvalinková 4, Praha 10, byly oploceny již před rokem 1976, kdy vlastník žádal o opravu stávajícího oplocení. Stavba tohoto rodinného domu byla povolena v letech 1986. Dle archivní dokumentace stavebního úřadu je zřejmé, že pozemky výše uvedených rodinných domů v ulici Jabloňová přístup přes pozemky s č.parc. 1947/1, 2 a 4 v k.ú. Záběhlice neměly.
  Ve věci Vámi uváděného stavebního záměru je třeba uvést, že stavební úřad v současné době neeviduje žádost na Vámi uváděnou stavbu. Pokud bude vlastník pozemku, příp. jiný stavebník žádat stavební úřad o stavební záměr lze obecně uvést, že povinností úřadu je posoudit, zda záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. A za stavební úřad mohu konstatovat, že tyto povinnosti plníme v součinnosti s platnou právní legislativou.
  Pokud žádost na jakýkoli stavební záměr týkající se předmětných pozemku podána bude, bude i zde stavební úřad postupovat zákonně a lze uvést, že pokud zákonné požadavky splněny jsou, lze vydat příslušná rozhodnutá ve věci, pokud zákonné požadavky splněny nejsou, nelze stavební záměr povolit.

  S pozdravem
  Ing. Dana Rafflová
  pověřená vedením odboru stavebního Odbor stavební ÚMČ Praha 10

  Nováčková  New Member


  Posts:1
  New Member


  --
  14 lis 2016 09:11 dop.
  Vážení, připojuji se k odkazu pí Lampové. Naše parcela též přímo sousedí s rodinným domem v ul. Konvalinková 1393/4. Zatím prý neprobíhá stavební a územní řízení, ale vše nasvědčuje tomu, že si pan majitel vyřizuje veškeré potřebné podklady, aby zde mohl postavit nový 4. patrový bytový dům. Asi před měsícem na této parcele byl proveden geologický vrt za účelem průzkumu podloží kvůli výstavbě podzemních garáží pod bytovým domem. Na úřední desce visí závazné souhlasné stanovisko Odboru životního prostředí, které se týká vytápění 4. patrového BD. Též již bylo vydáno povolení k demolici stávajícího rodinného domu. Povolením bytového domu, které má 4. NP, by došlo k zastínění naší parcely, kterou již v současné době v dopoledních hodinách zastiňuje sousední panelový dům. Případné povolení k výstavbě bytového domu se 4. NP by znehodnotilo můj majetek. Nesouhlasím s výstavbou tohoto domu, a to zejména z toho důvodu, že by došlo ke zhoršení kvality mého bydlení.
  J. Nováčková

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  16 lis 2016 04:03 odp.
  Vážená paní Nováčková,
  k vašemu vyjádření za odbor stavební uvádím následující:
  Jak jsme již psali, ve věci uváděného stavebního záměru stavební úřad v současné neeviduje žádost na Vámi uváděnou stavbu. Pokud bude vlastník pozemku, příp. jiný stavebník žádat stavební úřad o stavební záměr lze obecně uvést, že povinností úřadu posoudit, zda záměr žadatele je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a s požadavky zvláštních právních předpisů a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. A za stavební úřad mohu konstatovat, že tyto povinnosti plníme v součinnosti s platnou právní legislativou.
  Pokud žádost na jakýkoli stavební záměr podána bude, bude i zde stavební úřad postupovat zákonně a bude zákonné požadavky kontrolovat.

  S pozdravem
  Ing. Dana Rafflová
  pověřená vedením odboru stavebního Odbor stavební ÚMČ Praha 10
  Nemůžete vkládat odpovědi.


  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

  Otevírací doba:
  PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
  ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
  PÁ: zavřeno

  Katalog firem a služeb

  Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10