Diskuzní fóra

PředchozíPředchozí Go to previous topic
DalšíDalší Go to next topic
Poslední příspěvek 05 dub 2016 02:02 odp. od  jitkako
Nové byty - Rostovská
 7 Odpovědi
Seřadit:
Nemůžete vkládat odpovědi.
Autor Zprávy

EvaPHNew Member


Posts:6
New Member


--
20 bře 2016 03:02 odp.
  Dobrý den,zajímalo by mě, kdo povolil výstavbu bytů na ulici Roostovská (roh s Petrohradskou). Pokud mám dobré innformace, původní záměr byl hotel. Ten nemusí mít parkovací místa, Ráda bych tedy věděla, zda developer udělal parkovací místa pro všechny byty, které tam vznikají. Pokud ne, jak je tedy možné, že mu tam někdo povolí výstavbu, i když už mají Vršovice nedostatek parkovacích míst. Nedokážu si představit, že tady vznikne cca 15 nových bytů, možná i víc a bez jediného parkovacího místa. Chodím kolem a nevypadá to, že by měl dům garáže. Děkuji.

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  23 bře 2016 03:47 odp.
  Dobrý den,
  Vámi poptávané objekty byly dostaveny a zkolaudovány dne 9.1.1991 pod zn. Výst.2654/90-Vrš.p. (objekty C1 a C2) a dne 19.6.1991 pod zn. Výst.1136/91 (objekty C3 a C4) jako bytové objekty sestávající ze 4 objektů, s celkovou kapacitou 45 bytových jednotek, na základě vydaného rozhodnutí o stavebním povolení ze dne 22.11.1985 zn. Výst. 2648/85 Vrš.111,952/1, 967 a další. V době povolování staveb nebyl požadavek na zajištění parkovacích stání pro nové byty, proto ani tyto objekty zajištěnu tzv. dopravu v klidu neměly. Následně pod zn. Výst. 2812/90 ze dne 24.6.1991 byla část objektů (objekty C1, C2 a část C3) povolena k užívání jako ubytovna.
  Nový vlastník u dvou objektů (označovaných jako C2 a C3) požádal o stavební úpravy, nástavbu a přístavbu se změnou užívání na hotel. Této žádosti bylo vyhověno rozhodnutím – stavebním povolením ze dne 29.9.2008 pod spis.zn. OST 032155/2008/Si a č.j. P10-121166/2008 s nabytím právní moci 1.11.2008 a požadovaný nárůst na dopravu v klidu byl řešen 5 parkovacími místy na pozemku parc. č. 1001/4 v k.ú. Vršovice.
  V současné době nemá odbor stavební k dispozici žádnou žádost, která by se zabývala změnou v užívání stavby hotelu na bytový dům. Pokud takováto žádost na odbor stavební bude podána, bude se s ní stavební úřad zabývat v rozsahu platné legislativy.

  S pozdravem

  Ing.Michal Průša
  referent oddělení stavebního řízení
  odboru stavebního ÚMČ Praha 10

  EvaPH  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  24 bře 2016 10:15 dop.
  Dobrý den,
  děkuji za odpověď. No evidentne nový vlastník ani nečeká, až podá žádost o změnu a rovnou začal k prodeji uvedené byty nabízet.
  Jakým způsobem je možné podat podnět pro prošetření? Nelíbí se mi způsob, jakým obejde potřebu nových parkovacích míst. A nedělám si iluze, že by mu to někdo pak nepovolil, bohužel..
  Odkaz na byty (dají se najít na různých webech realitek):
  http://www.dumrealit.cz/nemovitosti...aha-467871

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  24 bře 2016 03:05 odp.
  Dobrý den,

  k uvedenému lze sdělit, že v současné době jsou v této stavbě povoleny jak byty, tak ubytovací prostory. Posuzování internetových nabídek nepřísluší stavebnímu úřadu, jedná se o občanskoprávní rovinu.

  K případným parkovacím stání lze obecně sdělit, že pokud stavba již v minulosti povolena byla a v té době nebyl požadavek na dopravu v klidu, současný právní systém nepožaduje tuto absenci u stávajících staveb ani při změnách dokončených staveb napravovat, obzvláště pokud to nelze z technických i prostorových důvodů. Jinak je tomu samozřejmě u nových staveb, kde je požadavek na zajištění odpovídající dopravy v klidu vždy.

  S pozdravem

  Ing. Michal Průša
  referent oddělení stavebního řízení
  odboru stavebního ÚMČ Praha 10

  EvaPH  New Member


  Posts:6
  New Member


  --
  03 dub 2016 09:55 odp.
  V první odpovědi tvrdíte, že to bude hotel a o změnu na byt.dům nikdo nepožádal. Ve druhé už to je zrazu půl na půl? Chápu, že při rekonstrukci parkovací místa nejsou potřeba, ale při nadstavbě taky ne? Vzhledem k příšernému parkování v okolí - proč Praha 10 povoluje výstavbu/rekonstrukci a nedá si parkování jako podmínku?

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  04 dub 2016 05:37 odp.
  Dobrý den,


  jak již bylo sděleno dříve, část objektů (objekty C1, C2 a část C3) byla povolena k užívání jako ubytovna, tj. v části objektů byly zachovány byty, proto jsou v daných objektech byty i ubytovací prostory.
  Doprava v klidu je řešena legislativou, pokud stavebník zákonné požadavky splní, lze stavbu povolit, pokud stavebník zákonné požadavky nesplní, nelze stavbu povolit, tj. ani zástupci Prahy 10 nemohou jednat v rozporu s touto legislativou a určovat si jiná pravidla, jednalo by se o protizákonné a nevymahatelné jednání.
  I nástavba patří ke změně dokončené stavby (viz předchozí odpověď).

  S pozdravem
  Ing. Michal Průša
  referent oddělení stavebního řízení
  odboru stavebního ÚMČ Praha 10

  MMC  New Member


  Posts:15
  New Member


  --
  05 dub 2016 08:05 dop.
  Dobrý den, v této diskusi je odkaz na inzeráty, které nabízejí k prodeji nové byty v daném objektu. Součástí inzerátu jsou i fotografie z výstavby těchto bytů. Přinejmenším část z nabízených bytů se nachází ve zcela nové střešní nástavbě na objektu resp. v rohové přístavbě. Předpokládám, že střešní nástavba jednoho či dvou pater, jakož i rohová několikapatrová přístavba podléhají stavebnímu povolení. Bylo takové stavební povolení na přístavbu pater a rohovou přístavby, to vše s NOVÝMI BYTY vydáno či nikoliv? Abych byl zcela konkrétní, současná situace mi významně připomíná jiné případy, kdy si stavebník postavil něco úplně jiného, než na co dostal stavební povolení (resp. co stavebnímu úřadu ohlásil). Stavební úřad po dobu výstavby dělal, že o ničem neví (viz třeba ono zdejší, zcela nesmyslné "Posuzování internetových nabídek nepřísluší stavebnímu úřadu, jedná se o občanskoprávní rovinu.") a až bylo dostavěno, stavebnímu úřadu "nezbylo než stavbu dodatečně povolit", například s odůvodněním, že odstranění provedených změn není možné. Jako občan Prahy 10 a daňový poplatník financující činnost stavebního úřadu bych se zde tedy rád jasně dozvěděl, že probíhající výstavba bytů v/na daném objektu (nabízených v odkazovaných inzerátech) je v souladu se stavebněprávními předpisy a vydanými rozhodnutími stavebního úřadu. Pokud nikoliv, pak bych se rád dozvěděl, jaké jsou výsledky místního šetření stavebního úřadu a jaká jsou přijatá opatření vlči stavebníkovi. Adekvátně odpovědi budu postupovat dále.

  jitkako  New Member


  Posts:9
  New Member


  --
  05 dub 2016 02:02 odp.
  Dobrý den,


  děkujeme Vám za příspěvek. Tento příspěvek bude zaevidován jako podnět na odboru stavebním a bude přezkoumán v rozsahu platného stavebního zákona. Dle zjištěných skutečností bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů.

  S pozdravem
  Ing. Dana Rafflová
  pověřená vedením odboru stavebního ÚMČ Praha 10
  Nemůžete vkládat odpovědi.


  Než půjdete na úřad...

  Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

  Mělo by Vám pomoci:

  Využijte dětský koutek...

  Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

  Otevírací doba:
  PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
  ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
  PÁ: zavřeno

  Katalog firem a služeb

  Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10