Aktuality

Odpovídáme na dotazy o Horskému hotelu na Černá hoře

Vážení občané, v poslední době se v médiích objevila řada spekulací týkajících se Horského hotelu v Janských lázních, který naše městská část prostřednictvím námi vlastněné akciové společnosti zakoupila v roce 2008. Jedná se o hotel v jedné z nejatraktivnějších lokalit Krkonoš, s ideálními podmínkami pro lyžování, který v posledních letech navštívilo přes 10 tisíc dětí z Prahy 10. Naším záměrem, který trvá dodnes, je zajistit dětem z Prahy 10 možnost velmi výhodné rekreace na čerstvém vzduchu. A i přesto, že jsme za tento projekt kritizováni opozičními uskupeními, jsme rozhodnuti v tom pokračovat, protože zájem o tyto rekreace ze strany rodičů je obrovský a velmi pozitivní je i jejich hodnocení ubytování a služeb.

V médiích se nedávno objevily již zmíněné spekulace týkající se údajně předražené rekonstrukce a nevýhodné smlouvy uzavřené s provozovatelem objektu. Níže najdete odpovědi na otázky, které nám občané a zástupci médií na toto téma zaslali.

Z jakého důvodu jste koupili Horský hotel v Janských Lázních?
Přestože zájem škol i rodičů o výuku dětí ve školách v přírodě byl z historického hlediska před zakoupením Horského hotelu vysoký, počet přihlášených dětí rok od roku klesal, a to z důvodu ekonomických. Mnozí rodiče měli problém s úhradou nákladů na více než týdenní školy v přírodě. Radnice se proto rozhodla podpořit rekreaci dětí částečnou finanční kompenzací škol v přírodě a za tímto účelem byl zakoupen právě Horský hotel Černá hora.

Jakým způsobem byl hotel vybrán, proč se Praha 10 rozhodla právě pro tento hotel?
Vedení společnosti Praha 10 – Majetková, a.s. (ta je ve 100% vlastnictví radnice Prahy 10) si vytipovala tento hotel na základě srovnání nabídek nemovitostí v nejrůznějších horských lokalitách. Horský hotel v Janských lázních byl vyhodnocen jako nejlepší nemovitost pro tuto plánovanou investici, a to jak z hlediska lokality, tak i ceny. Jedním z důležitých aspektů byla i bezprostřední blízkost hotelu ke sjezdovce, díky které děti nemusí ke sjezdovce složitě cestovat – v tomto ohledu je hotel ve svém okolí zcela ojedinělý. Jde o jednu z nejatraktivnějších lokalit Krkonoš, což dokazuje mimo jiné i zájem skupiny investorů, kteří do stejné lokality investují přes miliardu korun.  (Viz článek v MF Dnes „V Krkonoších vznikne superstředisko“. Citace z článku: Velké plány má největší krkonošský lyžařský resort Černá hora - Pec. Z pěti areálů, které v současnosti provozuje, má do osmi let vzniknout jedno superstředisko s nabídkou až 70 kilometrů sjezdovek a lyžařských tratí. Vlekaři hodlají investovat okolo jedné miliardy korun. Celý článek na: :http://hradec.idnes.cz/propojovani-arealu-v-krkonosich-do4-/hradec-zpravy.aspx?c=A151204_132032_hradec-zpravy_pos). Na Černé hoře jsou  nejlepší podmínky pro lyžování – sníh se zde drží sníh nejdéle z celé ČR.

Jaká byla cena hotelu a kolik korun radnice dala do rekonstrukce objektu?
 
Kupní cena činila 47.900.000 Kč a byla nižší než cena stanovena znaleckým posudkem. Postupně bylo technického zhodnocení Horského hotelu (opravy, rekonstrukce) investováno od jeho pořízení celkem 60,9 mil. Kč. Tato investice byla schválena Zastupitelstvem Prahy 10. Účetní hodnota HH dle účetní uzávěrky za rok 2014 je 108,8 mil. Kč.

Proč nebyl hotel vybrán na základě výběrového řízení?
Na nákup nemovitostí se zákon o veřejných zakázkách nevztahuje a ani v minulosti nevztahoval.

Hotel si pronajala firma Gastro servis Zemánek. Jakým způsobem byla vybrána? Z kolika nabídek jste provozovatele hotelu vybírali?

Provozovatel hotelu byl vybrán otevřeným nadlimitním výběrovým řízením na služby dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Lhůta pro podání nabídek byla min. 52 dní, Praha 10 - Rekreace, a. s. obdržela jedinou nabídku.

 

Kolik platí Gastro servis Zemánek městské části za pronájem?
Dle platného znění Smlouvy o provozování Horského hotelu na Černé hoře hradí provozovatel nájemné ve výši 1,- Kč bez DPH za každý den, kdy je vlastník povinen zajistit plnou obsazenost ubytovací kapacity objektu. V době, kdy tomu tak povinen není, a objekt tedy může využívat běžným komerčním způsobem (jedná se o 2,5 měsíce v roce), hradí nájemce nájemné ve výši zhruba 18000,- Kč bez DPH měsíčně. Za pronájem sousední chaty Sport, která byla koupena společně s hotelem (leží na stejném pozemku) platí nájemce 120 000 Kč ročně. Vedle toho provozovatel nese náklady na energie, což činí cca 60.000 Kč měsíčně, které by jinak hradil vlastník objektu.

 

Na jak dlouho má firma Gastro servis Zemánek pronajat hotel? Neuvažovali jste, že smlouvu přehodnotíte a třeba uspořádáte novou soutěž na provozovatele?
Dle platného znění Smlouvy o provozování Horského hotelu na Černé Hoře je smlouva uzavřena na dobu určitou do 1.9.2019. Smlouvu lze písemně vypovědět coby sankční mechanismus. Základní školy jsou s pobytem na Černé hoře spokojeny, pro řadu dětí je to jedna z mála příležitostí, kdy se dostanou „na vzduch do přírody“. S ohledem účinnost smlouvy a stabilně udržované ceny PRAHA 10 Rekreace, a.s., neuvažuje o změně nájemce.

 

V hotelu poskytujete dotované pobyty školákům a seniorům. Jaká je jejich celková cena, respektive kolik platí oni a kolik je dotace městské části?
Celkem přispívá Městská část Praha 10 na 1 žáka na týdenní pobyt (8 dní, 7 nocí) částkou 4180,- Kč. Příspěvek rodičů na pobyt každého žáka na škole v přírodě je 1000,- Kč (na přednášky, pobytová taxa a jiné vedlejší výdaje). Pobyt pro seniory činí 3252,- Kč, z toho 1452 korun hradí Praha 10. Letos v roce 2015 se týdenního pobytu zúčastnila stovka seniorů (2 turnusy po 50 osobách), kteří měli v pobytu zahrnutou plnou penzi, personál a kulturní program.

Kolik dětí pobyty v horském hotelu využívá?
Například v roce 2013 bylo na rekreaci vysláno celkem 2268 žáků, o rok později dokonce ještě o 400 více. Údaje za rok 2015 ještě nejsou k dispozici kompletní, ale v období od ledna do listopadu to bylo dohromady přes 2900 žáků. Je tedy patrná stoupající tendence zájmu o tyto pobyty.

 

Opozice podala trestní oznámení kvůli údajné předražené a nekvalitní rekonstrukci hotelu.  Můžete se k těmto obviněním vyjádřit?

Situací kolem Hotelu Černá Hora (zakoupeným z prostředků MČ Praha 10 v roce 2008) se momentálně intenzivně zabýváme. Opoziční zastupitelka Jana Komrsková vznesla vážná obvinění týkající se údajné předražené rekonstrukce tohoto objektu. Rada městské části požádala v působnosti valné hromady společnosti PRAHA 10 – Majetková, a.s. dozorčí radu této společnosti, aby bezodkladně vyzvala představenstvo společnosti k zajištění odborného posouzení kvality a rozsahu stavebních prací realizovaných v rámci rekonstrukce. Nezávislý znalec momentálně prošetřuje přímo na místě, zda cena rekonstrukce odpovídá provedeným stavebním úkonům.

Proč si společnost Gastro servis Zemánek účtuje kromě 350 korun za den a osobu ještě 30 korun za den a osobu za odvoz, dovoz osob a zavazadel a pošty atd., když tyto služby jsou už zahrnuty ve smlouvě na provozování objektu?
Společnost Rekreace není účastníkem Smlouvy o poskytování DS a jako taková do realizace vztahů mezi ZŠ a společností Gastro servis Zemánek s.r.o. nemůže vstupovat. Posouzení konzumace služeb při případné manipulaci se zavazadly a dalším vybavením v rámci areálu je potřebné v konkrétním případě ze strany příslušné ZŠ; nicméně na základě naší znalosti věci a interním právním posouzení duplicitu v poplatcích prozatím nespatřujeme. Pracujeme však na tom, aby tyto služby byly do budoucna poskytovány prostřednictvím společnosti Rekreace, a.s. a došlo tak k narovnání současné smluvní roztříštěnosti.

MČ platí na osobu a den 450 korun, 350 korun z toho provozovateli. Nepovažuje MČ tuto částku za vysokou v souvislosti s tím, že veškeré opravy a údržbu objektu platí také MČ mimo tuto dotaci + platí tzv. storno poplatky?
Výši platby 350,- Kč a osoba a den garantuje provozovatel HH společnosti Praha 10 – Rekreace a.s. a potažmo Městské části již od r. 2009 a v průběhu trvání smlouvy nedošlo k navýšení této částky. Rozdíl mezi částkou účtovanou ze strany Rekreace Městské části (450 Kč den a dítě) a provozovatelem HH společnosti Rekreace (350 Kč den a dítě) odpovídá podle interní analýzy pokrytí odpisů z majetku společnosti Rekreace. Ze 350 Kč musí provozovatel uhradit suroviny pro stravování a veškeré provozní a mzdové náklady včetně energií. Běžnou údržbu hradí dle smlouvy provozovatel. Opravy a rekonstrukce nemovitosti hradí vlastník, tedy společnost Rekreace.

 

Je pravdou, že na Horském hotelu je ohroženo zdraví a bezpečnost dětí?

Vážná podezření ohledně ohrožení zdraví dětí vznesená některými z opozičních zastupitelů se dle provedeného komplexního auditu bezpečnosti objektu nepotvrdila. Případné drobné závady odstraňuje v rámci běžné údržby provozovatel HH. Větší opravy a rekonstrukce pak provádí vlastník objektu, s ohledem na klimatické podmínky převážně v letní sezóně.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

V termínu 27.1. až 6.2.2020 bude dětský koutek z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10