Aktuality

Už letos 200 nových míst v mateřských školách

Téměř 3000 míst v mateřských školách zaplní děti z Prahy 10 během zápisu, který letos proběhne letos 18. a 19. března. Mimořádný termín, který bude v předstihu uveden na stránkách www.praha10.cz, bude vypsán pro nově otvírané školky. Zprovozněna bude mj. přístavba školky Vladivostocká, po kompletní rekonstrukci bude otevřen nový pavilon na Sychrově. Celkově bude od září 2014 k dispozici téměř o 200 míst ve školkách více než nyní.
 
Už letos 200 nových míst v mateřských školách
Přijímací řízení podle jasných kritérií
„Děti jsou do MŠ přijímány podle jasných a transparentních kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole. Mezi nejdůležitější kritéria patří trvalý pobyt na území Prahy 10, přičemž upřednostnění se týká též dětí občanů EU nebo občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu v naší městské části,“ zdůraznil starosta městské části Praha 10 Bohumil Zoufalík (Nez). „K dalším podstatným kritériím patří věk dítěte, opakované podání žádosti nebo prokázání faktu, že určitým dětem se výrazně zhoršily podmínky a možnosti předškolního vzdělávání s nástupem rodičů do zaměstnání. Připomínám, že není podstatný čas přijetí žádosti, pouze splnění kritérií.“
 
Nové školky už letos
„Předškolní vzdělávání v Praze 10 probíhá v 20 školkách, které provozují celkem 27 budov. Počet míst je nyní rozšiřován na základě odborné demografické studie. Ještě letos budou otevřeny nové školky, díky nimž přibude téměř 200 nových míst,“ řekla Ivana Cabrnochová (SZ), místostarostka Prahy 10 pro oblast územního a strategického rozvoje.
 
V tomto roce bude otevřena přístavba ve Vladivostocké ulici a také pavilon Na Sychrově. V pokročilé fázi výstavby jsou nyní školky Břečťanová a Mrštíkova. V roce 2015 pak budou otevřeny nové kapacity ve školkách Nad Vodovodem a Bajkalská. „Obnovení sychrovské školky požadovali zejména místní občané a mě těší, že jsme jim v tomto mohli vyjít vstříc. Děkuji touto cestou všem, kteří se o její záchranu zasloužili,“ dodala místostarostka Cabrnochová.
 
Podrobné informace o přijímání k předškolnímu vzdělávání získají zájemci na telefonních číslech jednotlivých školek, která jsou uvedena na adrese http://www.praha10.cz/mestska-cast/skolstvi/seznam-materskych-skol.aspx.
 
 
 
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V PRAZE 10
 
pro školní rok 2014/2015 se uskuteční ve dnech 18. a 19. března 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
zápis - výdej přihlášek
 
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 
1. a 2. dubna 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
příjem vyplněných přihlášek
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
 
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
 
 
+++
 
 
MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VLADIVOSTOCKÁ
 
předpokládané zahájení provozu od 1. května 2014se uskuteční 26. března 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
zápis - výdej přihlášek
 
K zápisu se dostaví rodiče s dítětem.
U zápisu rodiče (zákonní zástupci) předloží svůj občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte (dle § 50 zák. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)
 
3. dubna 2014 od 13.00 do 17.00 hod.
příjem vyplněných přihlášek
 
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.
 
Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií, která jsou zveřejněna v každé mateřské škole, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.
 
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy obdrží rodiče písemné rozhodnutí ředitelky.
 
 
+++
 
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 10
 
K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let.
 
Mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10