Aktuality

Rekonstrukce kanalizace v ulici Jabloňová

V rámci pokračujících prací na rekonstrukci kanalizace v ulici Jabloňové bude od 3. 7. 2019 v úseku Hvozdíková – Ostružinová (viz situace širších dopravních vztahů 4. etapa) docházet k jejímu postupnému uzavírání pro veškerou motorovou dopravu.

Publikováno: 27.06.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Záběhlice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2869

Akce bude rozdělena do tří podetap A, B a C v úsecích: Hvozdíková – Střemchová od 3.7. do 31.7. (viz situace 4.A.1), Střemchová – Chrpová od 1.8. do 31.8. (viz situace 4.B.1) a Chrpová – Ostružinová od 1.9. do 15.10.2019 (viz situace 4.C). V rámci podetap 4.A a 4.B bude v termínech dle reálného postupu prací docházet k překopům v místě křižovatek s kolmými ulicemi, kdy tyto křižovatky budou po nezbytnou dobu neprůjezdné (viz situace 4.A.2, 4.B.2, 4.B.3).

Po dobu uzavírky ulice Jabloňové bude linka 195 ukončena na Skalce a v omezeném rozsahu nahrazena linkou X195 (sólovozy namísto kloubových), která bude do zastávky Jesenická vedena po objízdné trase Topolová – Práčská – V Korytech. Na linku 138 budou pro zvýšení kapacity nasazeny standardní 12m vozy.

Akce měla být zahájena bezprostředně po dokončení předchozí etapy od 24. 6. 2019, z důvodu opravy havarijního propadu dešťové kanalizace v ulici Topolové u křižovatky s ulicí Práčskou (řeší PVK a.s.) však muselo být zahájení prací odloženo na pozdější termín.

Přiložené dokumenty

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10