Aktuality

Praha 10 připomínkuje zvýšení kapacity spalovny Malešice. Žádá veřejné projednání

MČ Praha 10 chce veřejně projednat záměr na navýšení kapacity spalovny Malešice. Uvedla to v připomínkách, které odeslala Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Plánovaný nárůst o 64 tisíc tun odpadu ročně považuje za významný záměr, jenž bude mít vliv na životní prostředí i dopravu obyvatel městské části. 

Publikováno: 09.08.2019
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Malešice, Zprávy tiskového mluvčího, Různé2884

Společnost Pražské služby, a.s., provozovatel spalovny, plánuje její roční kapacitní navýšení z 330 na 394 tisíc tun. Pražské služby k tomuto záměru předložily v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) materiál „Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice (dokumentace dostupná pro veřejnost zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP483), ke kterému mohou občané, spolky a dotčené úřady zasílat důvodná vyjádření MŽP, a to do 21. srpna 2019. Zkratka ZEVO značí „Zařízení k energetickému využívání odpadu“, jedná se o všem známou spalovnu Malešice na rozhraní pražských Malešic a Štěrbohol.

Praha 10 ve svých připomínkách zaslaných ministerstvu mimo jiné navrhuje dobrovolná kompenzační opatření pro karcinogenní benzo[a]pyren. Tato nebezpečná látka se do ovzduší dostává právě při spalování odpadu. „Její škodlivost je dlouhodobě vědecky prokázána. Skutečnost, že pro ni není stanoven emisní limit, ještě neznamená, že bychom její vypouštění neměli hlídat. Zavedení kompenzačních opatření ze strany provozovatele spalovny považujeme za zcela důvodné, a věříme, že budou zohledněna v konečném stanovisku,“ říká Jana Komrsková (Piráti), 1. místostarostka MČ Praha 10.  Záměr Pražských služeb, jejichž většinovým vlastníkem je hl. m. Praha, by s sebou přinesl i určité zvýšení dopravní zátěže, zejména v Průmyslové ulici mezi ZEVO a Jižní spojkou.

„Jedná se o téma, které vnímá řada obyvatel dlouhodobě s určitou mírou skepse,“ uvádí starostka Prahy 10 Renata Chmelová (VLASTA) důvod k veřejnému projednání. „O jeho případném konání budeme s krátkým předstihem informovat na internetu a sociálních sítích. Setkávání se s občany patří mezi naše hlavní priority, diskuze o spalovně Malešice by klidně mohla proběhnout přímo v prostorách úřadu městské části,“ doplňuje starostka.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10