Aktuality

Praha 10 chce zapojit občany do hodnocení veřejných zakázek a výběrových řízení

Městská část Praha 10 má zájem na posílení veřejné kontroly nad zakázkami a výběrovými řízeními, které zadává a vypisuje radnice nebo její příspěvkové organizace. Proto zřídila Registr zástupců občanů v hodnotících komisích, aby veřejnost mohla dohlížet na jejich řádný průběh.

Z tohoto registru se losují členové jednotlivých hodnotících komisí, kteří mají stejná práva jako ostatní členové z řad politiků a úředníků. Radnice nyní vypsala výběrové řízení na doplnění registru. Občané s trvalým pobytem v Praze 10, kteří mají o zařazení do registru zájem, si mohou podat žádost do 28. listopadu.

Přihlášky včetně textu výběrového řízení jsou fyzicky k dispozici v infocentru radnice nebo na poliklinice v Malešicích; v elektronické podobě je najdete zde: www.praha10.cz/urad-mc/verejne-zakazky.aspx. Vyplněné přihlášky lze doručit poštou na adresu zadavatele nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha 10.

Pokud se přihlásí větší počet osob, které splní vypsané podmínky, vylosuje výběrová komise elektronicky 200 osob, které budou následně zařazeny do registru. V případě menšího zájmu budou do registru zařazeny všechny potvrzené osoby. Členství v registru je platné dva roky.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10