Aktuality

Přemístění zastávky Kavkazská od září

Publikováno: 17.08.2015
Kategorie: Článek, MČ Praha 10, Doprava, Veřejné prostory, Vršovice, Různé991

Se změnou jízdních řádů dne 30. srpna bude zastávka autobusů linky č. 101 Kavkazská směr Hostivař přemístěna do nové polohy. Dojde k posunu z Kavkazské ulice o cca 200 m zpět proti směru jízdy do ulice Kodaňské před křižovatku s ulicí Kavkazskou. V rámci rekonstrukce Kodaňské ulice zde bylo vybudováno nástupiště ve formě zastávkového mysu, který při minimální délce umožní ideální přistavení autobusu k  předpisově vysoké nástupní hraně, a  tím bezpečný nástup a  výstup mj. osob se sníženou schopností pohybu. Zároveň dojde ke sjednocení polohy zastávek pro oba směry.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10