Aktuality

Mimo bydliště můžete jen s ochrannými prostředky dýchacích cest

Od 19. března je zakázaný pohyb a pobyt mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Kromě toho se časově omezuje nákup v maloobchodních řetězcích pro lidi mladší 65 let. O nových opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19 rozhodla na mimořádném zasedání Vláda ČR.

Mezi ochranné prostředky, bez kterých nelze opustit bydliště, patří roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.
Vláda zároveň pro seniory nad 65 let vyčlenila čas k nakupování jídla, a to od 10.00 do 12.00 hodin. Ostatní skupiny obyvatel, s výjimkou majitelů a zaměstnanců prodejny, mají do maloobchodů potravin v tomto čase vstup zakázaný.
Kompletní soupis vládních opatření z 18. března 2020 najdete na stránkách Vlády ČR.

 

Aktuální informace z městské části v souvislosti s šířením koronaviru

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10