Aktuality

Desítka uspěla s připomínkami, investor stáhl projekt „Terminál Malešice“

Kontejnerové překladiště na hranici obytné zástavby nebude! V posledním kole řízení EIA (proces posuzování vlivů na životní prostředí) bylo pro „Terminál Malešice“ navrženo ze strany nezávislého posudkáře tzv. nesouhlasné závazné stanovisko. A oznamovatel projektu, společnost Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o., se rozhodl předčasně ukončit celý ze zákona nezbytný proces posouzení. MČ Praha 10 záměr česko-rakouského soukromého investora více než tři roky důsledně připomínkovala a bez ohledu na politickou reprezentaci k němu měla zamítavý postoj. 

Publikováno: 21.04.2020
Kategorie: Článek, ÚMČ Praha 10, Zprávy tiskového mluvčího, Různé, Malešice3167

Posudek, který si ze zákona nechal zadat Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, mimo jiné upozorňuje, že plánovaný projekt by měl výrazně negativní vliv na ovzduší a vedl by k dalšímu neúnosnému dopravnímu zatížení celé lokality.

„Byly vyslyšeny argumenty, které naše městská část, občané i další účastníci řízení opakují celou dobu. Je to velké vítězství obyvatel nejen z Desítky a vykřičník pro budování podobných záměrů jak v tomto místě, tak kdekoliv na území hlavního města,“ prohlašuje Jana Komrsková (Piráti), místostarostka MČ Praha 10 pro oblast životního prostředí. „Absolutorium si zaslouží zaměstnanci našeho Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, kteří odhalili zásadní vady projektu,“ dodává místostarostka Komrsková.

„Věříme, že i kdyby v budoucnu přišel investor s výrazně upraveným projektem, tak překladiště, jak bylo zamýšleno, v Malešicích s velkou pravděpodobností nikdy nevznikne. Máme diametrálně rozdílnou představu o budoucím rozvoji dnešní průmyslové zóny, o které se již nyní bavíme s hlavním městem i řadou vlastníků pozemků a tamních provozů. Lokalita by měla mít smíšenou funkci, kombinovat bydlení a lehký průmysl,“ konstatuje Martin Valovič (ODS), místostarosta pro územní rozvoj.

„S investorem nyní bude potřeba vstoupit do jednání, ke kterému jsem ho už dříve vyzvala. Udržitelný rozvoj Prahy 10 myslíme naprosto vážně a podobné záměry v moderním městě nemají své místo,“ říká starostka Desítky Renata Chmelová (VLASTA). „Ráda bych za všechny podané připomínky, úspěšnou petici a zaslaná odmítavá vyjádření proti překladišti poděkovala několika tisícům občanů. A samozřejmě všem zainteresovaným kolegům z radnice. Záměrem jsme se všichni intenzivně zabývali po celé tři roky trvání procesu EIA,“ doplňuje Renata Chmelová.

 

Důležité odkazy:

Odkaz na posudek EIA k záměru „Terminál Malešice

Odkaz na celé řízení EIA

Občanský rozcestník proti záměru překladiště Malešice

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.