Aktuality

DEN NARUBY v ZŠ EDEN

Loňský Den učitelů jsme oslavili tím, že všichni učitelé dostali květinu jako poděkování za svou práci a za svou snahu naplňovat odkaz Jana Ámose Komenského, učitele národů.

Publikováno: 03.04.2013
Kategorie: Článek, Školství70
DEN NARUBY v ZŠ EDEN

Letos přišlo vedení Školního parlamentu s nápadem zorganizovat Den naruby, kdy by si na jedno dopoledne vyměnili učitelé své role se žáky devátého ročníku. Nápad byl přijat, takže následovalo období příprav – obsazení podle rozvrhu, konzultace s učiteli a přípravy na hodiny.

Na Den naruby byli všichni – žáci, „jednodenní učitelé“ a učitelé - zvědavi: jak to půjde, jak to dopadne, jaké budou zážitky. Sdělování zážitků byla věnována poslední vyučovací hodina a tato reflexe byla samozřejmě nejzajímavější u deváťáků. Byli spokojeni  s  prací nejmenších žáků, někdy překvapeni drzostí svých mladších spolužáků, hodnotili i kvalitu svých příprav na jednotlivé hodiny, náročnost učitelského povolání. O Dnu naruby budeme jistě hovořit i po návratu z velikonočních prázdnin a Školní parlament na své další schůzce rozhodne, zda budeme něco podobného organizovat i příští rok.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10