Stavebně technická prevence (STP)

Všichni účastníci stavebního procesu mají povinnost hlásit závažné nebo opakující se vady ve výstavbě a SÚ by měly systém STP sledovat a případně doplňovat informace. Na webových stránkách MMR (územní plánování a stavební řád – systém stavebně technické prevence) je umístěn informační leták  OZNÁMENÍ UDÁLOSTI - VSTUP ZDE

Informace k problematice STP poskytují pracovnice ÚUR Brno Ing. Pleskačová a Ing. Chlupová.

Leták ke stažení ZDE

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10