Projekt zaměstnání v sociální oblasti

Projekt podporující nezaměstnané osoby starší 50 let - příležitost v sociálních službách

 

Pracovníci odboru sociálního Úřadu MČ Praha 10 připravili pro nezaměstnané osoby starší 50 let projekt, který svým obsahem přispívá k řešení dvou aktuálních problémů: zvýšené nezaměstnanosti osob starších 50 let a nedostatku kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách. Je primárně určen pro obyvatele městské části Praha 10 a podmínkou pro účast v projektu je dovršení 50 let věku.

Jedná se projekt podpořený z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA).

Účastníci tohoto projektu zdarma získají vzdělání umožňující práci v  sociálních službách, a to prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a speciálních školení, po jejichž absolvování budou způsobilí pro výkon práce v oblasti sociálních služeb.

Projekt nabídne příležitost celkem pro 75 osob, které budou rozděleny do tří skupin po 25 účastnících. Postupně každá skupina absolvuje cca dvouměsíční cyklus rekvalifikací a školení nezbytných pro výkon profese pracovníka v sociálních službách. První cyklus bude zahájen již v lednu 2014.

Nejúspěšněji rekvalifikovaní účastníci mohou nastoupit na tříměsíční tréninková pracovní místa. Tato praxe bude placená a umožní účastníkům ověřit si nabyté dovednosti v reálném prostředí přímo u poskytovatelů sociálních služeb. Součástí projektu je také pracovně právní poradenství a celková podpora účastníků při vstupu na trh práce v oblasti sociálních služeb.

Účastníci projektu, kteří se osvědčí na tréninkových pracovních místech, budou mít jednoznačně usnadněnou situaci při hledání zaměstnání u poskytovatelů sociálních služeb. Délka trvání projektu je říjen roku 2013 až březen roku 2015.

Všem zájemcům o účast v projektu velmi rádi poskytneme veškeré potřebné informace. Kontaktujte pracovnice odboru sociálního ÚMČ Praha 10 na níže uvedených telefonních číslech či e-mailech:

 

Bc. Linda Zákorová, tel: 267 093 226, e-mail: lindaz@praha10.cz 

Mgr. Blanka Boháčková, tel: 267 093 523, e-mail: blankab@praha10.cz

Ing. Lucie Tiefenbachová, tel: 267 093 293, e-mail: luciet@praha10.cz

  

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10