E-podatelna

Elektronická podatelna

Elektronická podatelna byla zřízena na základě nařízení vlády č. 304/2001, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Podání bude předáno k vyřízení na příslušný odbor. Odpověď bude doručena na e-mailovou adresu, ze které byla zpráva odeslána (pokud neuvedete jinak). 

Přílohy s jinými příponami než je uvedeno v tabulce budou bez otevření smazány. Na zprávy, obsahující propagační materiály a cenové nabídky, nebude elektronická podatelna reagovat.

Adresa elektronické podatelny: posta@praha10.cz
Formáty datových zpráv:

doc(x), rtf, xls(x), html, txt v kódování Windows-1250 nebo UTF8; zip, pdf, gif, tif, jpg

Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno:  
  • založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
  • datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen
Maximální velikost příloh 3 MB

 

Elektronická podání na technických nosičích dat (disketa 3,5", CD-ROM, flash disk) lze přímo předávat do hlavní podatelny úřadu (Vršovická 68, Praha10). Při zjištění výskytu škodlivých nebo samospustitelných souborů budou antivirovým programem okamžitě smazány.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10