Knihovničky v parcích

V roce 2013 městská část Praha 10 instalovala dvě veřejně přístupné knihovny do parků. Nejprve byla instalována knihovna v Heroldových sadech, která byla slavnostně odhalena dne 17. září společně s velkoformátovou mozaikou nacházející se na nedalekém dětském hřišti. Následovala instalace knihovny v parku Malinová – Chrpová, která byla odhalena dne 17. října. 

 

Cílem projektu je nabídnout obyvatelům Prahy 10 a návštěvníkům parků možnost bezplatného vypůjčení knih pro četbu při posezení v parku či jejich zapůjčení domů, a zároveň oživit tímto funkčním prvkem veřejný prostor. Do knihovničky mohou návštěvníci také umístit knihy, které v domácnosti vyřadí. V ideálním případě by tak měla být zajištěna průběžná obměna knižních titulů v knihovničce. Knihy pro prvotní naplnění knihovniček darovala Městská knihovna v Praze.

 

Na každé knihovně návštěvníci najdou provozní řád, který obsahuje také QR kód. QR kód, který je možné načíst telefonem se speciální aplikací, odkazuje na stránky Wikipedie, kde zájemci získají informace o místě, na kterém se právě nacházejí. 

 

Provozní řád knihoven:

1/ Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům parku.
2/ Zapůjčení knih je bezplatné.
3/ Knihu si můžete vypůjčit k příjemnému posezení v parku i doma.
4/ Uvítáme pokud do knihovničky přinesete knihy, které doma vyřadíte.
5/ Pokud Vás nějaká kniha velmi zaujala, je možné si ji nechat a nahradit ji jinou knihou, kterou do knihovničky přinesete.
6/ Do knihovničky je možné umístit a půjčit si i CD.
7/ I knihy ve veřejně přístupné knihovně si zaslouží slušné zacházení.
8/ Přinesené knihy neponechávejte mimo prostor knihovničky.
9/ Prosím, zavírejte vždy dvířka knihovničky.
10/ Zjištěné závady a podněty k provozu knihovniček prosím oznamte na mms@praha10.cz, nebo tel. 736 499 364 (lze i jako SMS či MMS).

 

Celý projekt byl realizován v rámci vítězství Prahy 10 v soutěži Město stromů 2012/2013. Soutěž Město stromů je celostátní soutěží vyhlašovanou Nadací Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10