Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Záběhlice » Detaily Opatření
  
Katastr Záběhlice
Místo Břečťanová x U Zahradního města
Popis události rekonstrukce povrchu v rámci akce BESIP
Popis stavu uzavřeno vyústění komunikace Břečťanová na ul. U Zahradního města; v prostoru omezeno parkování a průjezd vozidel, chodník po obou stranách vyústění komunikace Břečťanová na ul. U Zahradního města, průchod chodců do ul. Břečťanová umožněn vyhrazeným koridorem; omezeno parkování v prostoru vozovky v parkovacím zálivu na východním okraji ul. U Zahradního města severně od křižovatky s ul. Hlohová
Trvání 07.07.2022 - 06.08.2022
Investor Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investora tel. 257 015 111
Zhotovitel INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 606 617 176
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat