Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Strašnice » Detaily Opatření
  
Katastr Strašnice
Místo Za Strašnickou vozovnou, Krátká
Popis události Rekonstrukce komunikace vč. chodníků
Popis stavu Úplná uzavírka, omezení pohybu chodců a parkování vozidel v ulici Za Strašnickou vozovnou v úseku od křižovatky s ulicí Irkutská ke křižovatce s ulicí Krátká; zařízení staveniště v ulici Krátká při jižní straně komunikace (parkovací pás) před objekty č. 1343/12 a č. 684/14.
Trvání 07.07.2022 - 28.08.2022
Investor Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
Odpovědný pracovník investora 724 023 122
Zhotovitel INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitele 606 617 176
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat