Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Záběhlice » Detaily Opatření
  
Katastr Záběhlice
Místo Želivecká, Slunečnicová
Popis události umístění kabelového vedení NN
Popis stavu Omezeno parkování podél severního okraje ul. Želivecká v úseku Šalvějová - Slunečnicová; překop severního ramene křižovatky ul. Želivecká s ul. Slunečnicová
Trvání 27.06.2022 - 27.07.2022
Investor PREdistribuce,a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 27376516
Odpovědný pracovník investora tel. 267 051 111
Zhotovitel Energo Praha spol.,s.r.o., U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4, IČ 62916513
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 725 073 136
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat