Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Vršovice » Detaily Opatření
  
Katastr Vršovice
Místo Na Míčánkách (č.or. 3 – křiž. s 28. pluku), 28. pluku (Na Míčánkách – Kodaňská), Kodaňská (28. pluku – Moldavská), Moldavská
Popis události pokládka el. kabelu VN
Popis stavu výkopy převážně v chodnících, v ul. Na Míčánkách 3x překop vozovky po polovinách; zákazy zastavení, zúžení či uzavírky chodníků; vzhledem k větší hloubce uložení kabelu VN a nemožnosti ho spojkovat po kraších úsecích budou výkopy širší a déle otevřené než např. u optických kabelů; 1. etapa: 11.6. – 24.8. (Na Míčánkách, 28. pluku), 2. etapa: 10.7. – 24.9. (Kodaňská, Moldavská)
Trvání 11.06.2022 - 24.09.2022
Investor PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5
Odpovědný pracovník investora 276 052 420
Zhotovitel SEG s.r.o., Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň
Odpovědný pracovník zhotovitele 602 413 652
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat