Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Vršovice » Detaily Opatření
  
Katastr Vršovice
Místo oblast ohraničená ulicemi Moskevská, Vršovická, Sportovní (ul. Žitomírská, Oblouková, Sportovní, Vršovická, Minská, Na Spojce, Moskevská, Orelská, Na Kovárně)
Popis události pokládka optických kabelů
Popis stavu výkopy téměř výhradně v chodnících, práce po etapách; zákazy zastavení, zúžení či uzavírky chodníků; cca 3 dny v období 20.7. – 17.8. překop ul. Na Kovárně s její uzavírkou u křižovatky s ul. Moskevská. V zaslepeném úseku ul. Na Kovárně bude zaveden obousměrný provoz.
Trvání 06.06.2022 - 17.08.2022
Investor CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Odpovědný pracovník investora 602 388 210
Zhotovitel TELPFIBER s.r.o., Libušská 8/191, 142 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitele 731 225 479
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat