Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Strašnice » Detaily Opatření
  
Katastr Strašnice
Místo V Úžlabině, Břežanská, Rostoklatská, Tuklatská, Kounická, Vrátkovská a Tismická
Popis události Provádění stavebních úprav NTL plynovodu vč. přípojek (19 etap)
Popis stavu Omezení pohybu chodců a parkování vozidel v místech probíhajících prací – zúžený průchozí profil nebo nutnost použití koridoru pro chodce, přechodové lávky a přejezdové plechy na pozemky k přilehlým objektům, uzavírky ulic:
1) Břežanská v jižním rameni křižovatky s ulicí V Úžlabině od 16.6.2022 do 29.6.2022.
2) Rostoklatská v jižním rameni křižovatky s ulicí V Úžlabině od 22.6.2022 do 11.7.2022.
3) částečná uzavírka (zjednosměrnění) ulice Tuklatská ve směru od křižovatky s ulicí V Úžlabině ke křižovatce s ulicí Vrátkovská od 13.7.2022 do 29.7.2022.
4) Vrátkovská od objektu č. 2061/3 do konce slepého úseku od 3.8.2022 do 19.8.2022.
5) Kounická ve východním rameni křižovatky s ulicí Tuklatská od 24.8.2022 do 7.9.2022.
6) Tismická ve východním rameni křižovatky s ulicí Rostoklatská od 28.9.2022 do 12.10.2022.
7) Tismická od křižovatky s ulicí Rostoklatská k úrovni objektů č. 618/8 a č. 673/5 od 30.9.2022 do 14.10.2022.
8) Tismická od úrovně objektů č. 618/8 a č. 673/5 ke křižovatce s ulicí Břežanská od 17.10.2022 do 31.10.2022.
Trvání 08.06.2022 - 04.11.2022
Investor Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investora 724 261 408
Zhotovitel Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitele 724 261 509
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat