Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Vršovice » Detaily Opatření
  
Katastr Vršovice
Místo Litevská, Kubánské náměstí, V Olšinách, Murmanská, V Předpolí, Omská
Popis události provádění rekonstrukce plynovodu (celkem 11 etap)
Popis stavu Výkopové práce převážně v chodnících, několik překopů vozovek bez uzavírky (buď po polovinách nebo s položením přejezdového plechu); zákazy zastavení, zúžení či uzavření chodníků; po celou dobu nutno počítat se zvýšeným pohybem stavební techniky vždy podél aktuálního pracovního úseku. Úplná uzavírka severního chodníku podél na komunikaci I. třídy Kubánské nám., V Olšinách cca v úseku Litevská – V Předpolí ve dvou etapách v termínu: 5.4. – 31.5. s náhradní trasou přes park, resp. koridorem ve vozovce.
Trvání 31.03.2022 - 26.08.2022
Investor Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investora tel. 267 175 222
Zhotovitel Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 725 743 921
Na mapě

 

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

 

Mohlo by vás také zajímat