Aktuality z městské části

Přijďte si pro kompostéry, zbývá ještě 50 kusů

Obyvatelé městské části si stále můžou zažádat o zahradní kompostéry o objemu 700 litrů, které jsou nabízeny v rámci projektu dotovaného z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky. Smyslem projektu je podporou domácího kompostování předcházet vzniku odpadu a celkově odpovědný přístup k nakládání s odpady.

Přijďte si pro kompostéry, zbývá ještě 50 kusů

 

Z celkového množství 700 kusů kompostérů je volných necelých 50 ks. O kompostér lze požádat na webových stránkách www.odpadovecentrum.cz, kde se vyplní příslušná žádost. Možností je podat žádost i osobně na odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje nebo na telefonním čísle 267 093 365. Kompostér je poskytnut bezplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Po uplynutí pěti let zůstává kompostér ve vlastnictví žadatele. Popis projektu, včetně náhledu výpůjční smlouvy, jsou pod odkazem http://verejneprostory.cz/hlavni-stranka/novinky/TabId/2535/ArtMID/4892/ArticleID/1048/Kompost233ry-pro-ob%C4%8Dany-m%C4%9Bstsk233-%C4%8D225sti-Praha-10.aspx.

O bližší informace je možné požádat na e-mail: romank@praha10.cz nebo tel. 267 093 365, 736 499 364.