Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

  

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
14.1.2016 31 7 Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění Zastupitelstvo
14.1.2016 32 7 Návrh na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 – 2016 pro oblast sportu, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy Zastupitelstvo
14.1.2016 33 7 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 Zastupitelstvo
14.1.2016 34 7 Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 Zastupitelstvo
14.1.2016 35 7 Návrh na změnu tajemnice Sportovního výboru (VSP) Zastupitelstva městské části Praha 10 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016 Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice Zastupitelstvo
14.1.2016 36 7 Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení Zastupitelstvo
14.1.2016 7 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů Zastupitelstvo
29.4.2019 1 6 Návrh na zrušení Statutu novin „Praha 10“, vč. dodatku č. 5 schváleného usnesením ZMČ č. 4/64/2007 ze dne 25. 9. 2007 Zastupitelstvo
29.4.2019 2 6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 27 Zastupitelstvo
29.4.2019 3 6 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/19, parc. č. 3432/20 a pozemku parc. č. 3432/94 odděleného GP č. 4278-52/2018 z pozemku parc. č. 3432/22 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 226 v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3132 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům Na Padesátém 868/8 a 871/6, IČO 289 57 792) Zastupitelstvo
29.4.2019 4 6 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3432/33, parc. č. 3432/34 a parc. č. 3432/97 odděleného GP č. 4309-89/2018 z pozemku parc. č. 3432/35 v k. ú. Strašnice dle vymezeného celku č. 229 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Jevanská, družstvo, IČO 624 09 662 Zastupitelstvo
29.4.2019 5 6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě - žádosti za 4. čtvrtletí 2018 Zastupitelstvo
29.4.2019 6 6 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za první čtvrtletí roku 2019 Zastupitelstvo
29.4.2019 7 6 Návrh k Zásadám pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 Zastupitelstvo
29.4.2019 8 6 Návrh na stanovení úkolů Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 10, a to zpracování zprávy o kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 a zpracování návrhu dalšího plánu jeho kontrolní činnosti do 31. 12. 2019 Zastupitelstvo
21.10.2015 6 Návrh na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvo
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10