Usnesení

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů fyzických osob podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů "GDPR").

Plné znění usnesení je podle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,  v platném znění, k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let při osobní návštěvě úřadu - oddělení rady a zastupitelstva.

Více informací o jednání zastupitelstva městské části naleznete na stránce obecné informace o zastupitelstvu.

 

 

Usnesení od listopadu 2014

Řadit dle:
Datum přijetí Číslo usnesení Číslo jednání Usnesení Orgán
25.1.2021 8 22 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady Zastupitelstvo
25.1.2021 7 22 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Zastupitelstvo
25.1.2021 6 22 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
25.1.2021 5 22 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace Zastupitelstvo
25.1.2021 4 22 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky Zastupitelstvo
25.1.2021 3 22 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
25.1.2021 2 22 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
25.1.2021 1 22 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. Zastupitelstvo
21.12.2020 7 21 Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení jejich nájmu Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře 31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice, vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská 1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území Vršovice, Praha 10 Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených na jednotky Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu Zastupitelstvo
21.12.2020 21 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 31. Zastupitelstvo
21.12.2020 6 21 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 Zastupitelstvo
Strana 4 z 10První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10