Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení projektu Dny Prahy 10 2016 a mezipoložkového přesunu z odvětví 1010 - Pokladní správa, UZ 098 do odvětví 0661 - Kultura a volný čas, UZ 098

Datum přijetí: 22.9.2016
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 741

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. konání akce Dny Prahy 10 2016 a rozpočet projektu „Dny Prahy 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 1010 - Pokladní správa, UZ 098 do odvětví 0661 - Kultura a volný čas, UZ 098

 

ba)     snížení neinvestičních finančních prostředků v odvětví 1010 - Pokladní správa, Ostatní činnosti jinde nezařazené, UZ 098

 

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikované rezervy, UZ 098

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

098

 

-  2 200

 

 

 

- 2 -

 

 

 

  1. zvýšení neinvestičních finančních prostředků v odvětví 0661 – Kultura a volný čas, UZ 098 k zajištění projektu Dny Prahy 10 2016

 

Zvýšení paragrafu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položky Nákup ostatních služeb, UZ 098

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0661

3399

5169

098

 

1 800

 

Zvýšení paragrafu Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků, položky  Věcné dary u projektu Dny Prahy 10 2016, UZ 098

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0661

3399

5194

098

 

400

 

 

II.   ukládá

1. pí Čejkové, pověřené ved. OKP

1.1.    zajistit realizaci projektu Dny Prahy 10 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 1. 10. – 10. 10. 2016

Kontrolní termín: 10. 10. 2016

 

  1. podepsat objednávky na dílčí akce, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 30. 9. 2016

 

2. Ing. Gombíkové, vedoucí OEK

2.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 3 –

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zást. starosty

Anotace:         rozpočet; občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         pí Čejková, pověřená ved. OKP; Ing. Gombíková, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            pí Čejková, pověřená ved. OKP

Číslo tisku:      P10-094456/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10