Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 848

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. souhlasí

  1. s návrhem na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemce dotace organizace CEREBRUM - asociace osob po získaném poškození mozku, z. s., dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II. pověřuje

doc. Ing. Sedmihradskou, Ph.D., uvolněnou členku rady, předložit návrh na schválení žádosti o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; občanské aktivity, kultura, sport; projekty MČ Praha 10

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:     P10-448764/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10